Mötesplatser för friluftslivet har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla friluftslivet och tidigt undvika svårigheter.

#dialogfriluftsliv

Senast uppdaterad 2021-09-22

Sist ut av månadsteman för Friluftslivets år är ”Dialog för friluftsliv”, men även om det är i december som dialogen lyfts lite extra så är tanken att dialog och samverkan ska genomsyra allt som görs under hela 2021. Precis som allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet ser vi dialogen som grunden till ett blomstrande och hållbart friluftsliv. Därför samlar Luften är fri ett stort antal organisationer, myndigheter och privata aktörer som tillsammans kan inspirera fler att hitta ut i naturen, och som genom samverkan kan stimulera till fler mötesplatser för dialog. Lyckas vi på så sätt bredda begreppet friluftsliv till att handla om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats – hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete, då har vi kommit en bra bit!

Mötesplatser för dialog och samverkan

Att skapa mötesplatser för friluftslivet har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla friluftslivet och tidigt undvika svårigheter. När alla aktörer som berörs av ett ökat friluftsliv deltar i dialogen blir det lättare att hitta fungerande lösningar. Nedan några exempel på mötesplatser som arrangeras av olika aktörer – varje år eller särskilt för friluftslivets år 2021.

Nationellt:

Regionalt:

Lokalt:

  • Sliperiet i Gylsboda i Osby kommun (Skåne) och länsstyrelsen i Skåne arrangerade en träff den 23 april för lokala tjänstemän och politiker för att diskutera framtid, utveckling och regional samverkan
  • Lokala nätverk för aktörer inom friluftsliv – kolla med kommunen eller friluftslivssamordnaren i ditt län.
  • Som privatperson kan du lämna medborgarförslag till din kommun
  • Håll även utkik efter dialogmöten i aktivitetskalendern på Luften är fri.

Tipsa oss gärna om fler mötesplatser så lägger vi upp dem här!

Friluftslivets års bank av dialogmetoder

I februari höll Luften är fri två interaktiva workshop på temat Dialog. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter kring dialog och samverkan. Resultatet blev en bank av dialogmetoder. Den hoppas vi ska inspirera till att använda dialog som ett verktyg och ett förhållningssätt i arbetet med att utveckla friluftslivet. Dialogmetoderna kan bland annat användas för att skapa engagemang, skapa förändring och förebygga konflikter. Det kan också vara ett sätt att gemensamt föra frågor och skapa samsyn kring en viss fråga eller en problemställning.

Ladda ner dialogbanken här:
Friluftslivets års bank av dialogmetoder


Dialog i praktiken

Se och inspireras av filmerna där fyra aktörer delar med sig av sina erfarenheter av dialog i arbetet.  (1-3 min/film)

”Med ökat antal friluftsutövare kommer ökad oro för problem. Dialog med lokala markägare och myndigheter är viktig för att alla verksamheter ryms och utövarna får en positiv upplevelse. Hitta gärna digitala lösningar för information om persontäthet i vissa områden och uppmaningar om att följa lokala regler och allemansrätten”

Andreas Enqvist, Svenska Klätterförbundet

”Tänk på att lyssna in alla människor och ta hänsyn till personers olika bakgrund. Låt det ta tid och säkerställ att processen går framåt”.

Henny Sahlin, länsstyrelsens friluftslivsamordnare Dalarnas län

”Hitta formella former för dialog, där alla intressenter bjuds in för att föra diskussioner vid sittande bord, för att öka förståelse och hitta kompromisser. Skapa även informella kontaktytor för att löpande kunna diskutera viktiga frågor”.

Magnus Eckeskog, friluftslivsamordnare, Lunds kommuns tekniska förvaltning

”Dialogbaserat arbetssätt är en förutsättning för samverkan. I dialog mellan olika aktörer kan man lösa gemensamma problem. Ta in externa aktörer i dialogen som kan bidra med dellösningar utifrån sina verksamheter och resurser”.

Malin Andersson, länsstyrelsens friluftslivsamordnare Skåne län

Kalender

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-22