Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad 2022-02-16

Friluftslivet i Sverige blomstrar och fler än någonsin har hittat ut i naturen. Kunskapen och vetskapen om vad man kan och får göra är dock begränsad. Under Friluftslivets år vill vi öka den kunskapen och lyfta alla möjligheter som friluftslivet har att ge. Varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Projektet står på stadig grund

Det finns väldigt mycket forskning kring svenskt friluftsliv och det är ur forskningen Luften är fri har formats. Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

Men vi vet också att det finns hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning.

Vi vet också att friluftslivet har en stor inverkan på folkhälsan eftersom det lockar personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Ändå är Sverige ett av de länder som har högst procentuell andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Friluftslivet kan inte ensam besegra psykisk ohälsa, men inom projektet är vi taggade att bidra till en bättre folkhälsa.

Bidrag från projektet till regionala och lokala initiativ

Svenskt Friluftsliv fördelar medel till regionala och lokala initiativ under friluftslivets år. Ansökningstiden avslutades i november 2020 och Svenskt Friluftsliv mottog över 360 ansökningar. Av dessa fick 72 ansökningar bidrag. Senast 1 april ska dessa återrapporteras till Svenskt Friluftsliv. På svensktfriluftsliv.se kan du läsa allt om återrapportering av medel från Friluftslivets år. 

Här hittar du de finansierade projekt som kommer att genomföra aktiviteter under Friluftslivets år.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2022-02-16