Luften är fri i coronatider – fysisk aktivitet utomhus uppmuntras men ta hand om varandra och naturen.

Senast uppdaterad 2021-03-01

Naturen ger oss möjlighet till återhämtning, förbättrar stresshantering och höjer sinnesstämningen. Tillgång till friluftslivsaktiviteter är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Just nu kan det vara svårt att umgås med nära och kära som vi brukar. Men utomhus, i mindre grupper och med avstånd kan vi uppleva naturen tillsammans – så länge vi följer aktuella restriktioner. När många vill vara ute i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till naturen och till de människor vi möter där. Annars finns det risk för att vi stör djur och natur. Eller stör andra och utsätter oss för risker.

Tänk på att det är allas skyldighet att ta ansvar både som individ, genom att följa allmänna råd, och som arrangör för aktiviteter. Här följer värdefulla länkar för er som anordnar aktiviteter samt information om hur ni kan hjälpa till att sprida det nationella budskapet från våra myndigheter.

Myndigheternas allmänna råd för att bromsa smitta

Det är mycket som du som är privatperson kan göra för att bromsa smittan genom att följa myndigheternas allmänna råd och rekommendationer. Det gäller både när du rör dig i vardagen eller deltar på organiserade aktiviteter.

Titta på filmen eller läs mer om allmänna råd på folkhalsomyndigheten.se

Samlad och bekräftad myndighetsinformation

Krisinformation.se förmedlar samlad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Här hittar du bland annat de förbud, restriktioner och råd som gäller med anledning av coronapandemin. Läs mer om vilka råd och rekommendationer som gäller just nu på krisinformation.se

Du hittar även krisinformation på InstagramFacebook och Twitter.

Tips och exempel för friluftslivet

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar under pandemin. Naturvårdsverket har samlat exempel från länsstyrelser, kommuner, besöksnäringen och friluftsorganisationer som på olika sätt informerat om besök i naturen och gjort insatser för att minska smittspridningen under coronapandemin. Till tips och exempel på naturvardsverket.se.

Ta hand om varandra och naturen

Många har upptäckt naturen det senaste året. Därför är det extra viktigt att vi nu visar hänsyn, både till varandra och till naturen. Naturvårdverket har tagit fram tips kring friluftsliv i coronatider. Använd hela eller delar av Naturvårdsverkets materialet och gör det relevant i ert sammanhang. Till Ta hand om varandra och naturen på naturvardsverket.se

Rörligt material och förslag till inlägg i sociala medier

Hjälp att sprida nationella budskap kring Corona

Bidra till att bromsa smittan genom att sprida de nationella budskapen kring Corona. På msb.se finns sammanställt annonsmaterial som kan användas fritt. Där hittar du även mer information och goda exempel som kan inspirera.

Till annonsmaterial på msb.se 

Vad innebär den nya pandemilagen för verksamhetsutövare?

Den 10 januari trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft som ska gälla fram till 30 september 2021. Syftet med den nya lagen är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. På verksamt.se hittar du information och filmer om nya restriktioner som är fattade med stöd i den nya lagen och vad de innebär för dig som företagare.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-03-01