Luften är fri i coronatider – fysisk aktivitet utomhus uppmuntras men ta hand om varandra och naturen.

Senast uppdaterad 2021-09-22

Naturen ger oss möjlighet till återhämtning, förbättrar stresshantering och höjer sinnesstämningen. Tillgång till friluftslivsaktiviteter är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Smittspridningen minskar och många har redan fått vaccin. Det ansträngda läget lättar, men än kan vi inte andas ut. För att kunna återgå till det normala behöver vi alla hjälpas åt att hålla i lite till. När många vill vara ute i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till naturen och till de människor vi möter där. Annars finns det risk för att vi stör djur och natur. Eller stör andra och utsätter oss för risker.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare
  4. Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Tänk på att det är allas skyldighet att ta ansvar både som individ, genom att följa allmänna råd, och som arrangör för aktiviteter.

Här följer värdefulla länkar för er som anordnar aktiviteter samt information om hur ni kan hjälpa till att sprida det nationella budskapet från våra myndigheter.

Material för nationella budskap kring Corona

MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen tagit fram ett antal temakampanjer med filmer om bland annat student, semester och arbetsliv. Kampanjerna rullar hela sommaren och en bit in på hösten. Inför sommaren får ni gärna hjälpa till att sprida sommarfilmen som ni hittar via länken nedan. Där hittar ni även övrigt informationsmaterial som är aktuellt att kommunicera just nu.

Temakampanjer med film
Kortversioner av kampanjfilmerna på Youtube

Övrigt material

Annonsmaterial på andra språk
Samlat översatt material om covid-19 från flera aktörer

Samlad och bekräftad myndighetsinformation

Krisinformation.se förmedlar samlad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Här hittar du bland annat de förbud, restriktioner och råd som gäller med anledning av coronapandemin. Läs mer om vilka råd och rekommendationer som gäller just nu på krisinformation.se. Du hittar även krisinformation på InstagramFacebook och Twitter.

Ta hand om varandra och naturen

Naturvårdsverket har tagit fram korta filmer om att upptäcka ett nytt naturområde, hålla avstånd även ute, ta med skräpet hem, undvika en full parkering och att parkera på ett sätt som gör att räddningstjänsten kan komma fram för att rädda liv. Dessutom finns en inläggsbank för sociala medier, hänsynsfulla tips och förslag till underlag för pressarbete. Använd gärna materialet och anpassa det till ert sammanhang i sommar.

Allt material från Naturvårdsverket samlas här

Inspiration för friluftslivet under coronapandemin

Många människor vill vara ute i naturen, speciellt i år. Det märks i naturreservat, vid naturum, längs ledsystemen och i den stadsnära naturen. Alla är inte vana vid att vara ute i naturen och behöver mer information om till exempel allemansrätten. Trycket på naturen är stort och det har lett till flera bra initiativ för att hjälpa besökare att hitta till områden med färre besökare och tillgänglig information om hur man kan ta ansvar för naturen och varandra. Naturvårdsverket har samlat exempel från länsstyrelser, kommuner, besöksnäring och friluftsorganisationer som på olika sätt informerat om besök i naturen och gjort insatser för att minska smittspridningen under coronapandemin.

Till tips och exempel på naturvardsverket.se

En liten gnista kan leda till en stor brand

För att bränder i skog och mark ska undvikas behöver allmänheten känna till att brandrisken är hög och respektera pågående eldningsförbud. Det är också viktigt att ha kunskap om allemansrätten och vad som gäller innan man grillar eller gör upp eld. Information och nedladdningsbart material finns på länkarna nedan. Aktuell information om risker och pågående kriser finns alltid på krisinformation.se.

Att tänka på innan du grillar eller eldar i skog och mark

Strand- och poolvett under coronapandemin

Svenska Livräddningssällskapet stöttar kommuner och regioner med ett informationsmaterial som kan användas på badanläggningar. Materialet har tagits fram med anledning av att de många badanläggningar har tvingats hålla stängt under en historiskt lång period.

Det finns en oro för att befolkningens simkunnighet har försämrats drastiskt under året. 

Eftersom det har varit svårt att underhålla vattenvana, kondition och styrka kan nedstängningarna ha lämnat efter sig en ”simkunnighetsskuld”. När baden öppnar igen samtidigt som sommaren stundar så kan detta få tragiska konsekvenser. Tveka inte att kontakta info@sls.a.se om ni har frågor och funderingar.

Till strand- och poolvett

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-22