De ovana är grupper som inte nyttjar friluftsliv i större utsträckning. Kunskap om allemansrätt och natur är begränsad och ekonomiska förutsättningarna för att komma ut är sämre. Här kan det också finnas hinder i kultur och tradition.

Senast uppdaterad 2021-01-04

Ändå upplever dessa grupper att de nyttjar friluftsliv genom att vara ute, vilket är ett annat sätt att se på friluftsliv än det traditionella. För unga är friluftsliv tätt förknippat med utomhusaktiviteter såsom fotboll, cykling, skating eller promenader med familjen och den vanligaste miljön de refererar till är skog i nära stadsmiljö eller parken.

Den här gruppen använder inte Internet eller hemsidor för att söka information utan använder uteslutande appar och sociala plattformar. Gränsen mellan digital och verklig värld gör unga ingen skillnad på idag, och de rör sig gränslöst där emellan.

  • Barn årskurs 4–6 (10–13 år)
  • Personer med utländsk bakgrund

Beslutsfattare

  • Politiker och tjänstemän på lokal-, regional- och nationell nivå
  • Vuxna kring barn som tar beslut kring barnens friluftsliv
  • Rektorer och idrottslärare

Aktörer

Ett antal aktörer inom friluftsliv som bidrar till projektet med kunskap och aktiviteter.

Rapport

Ladda ner rapporten Målgruppsanalys Ovana Friluftsutövare

Tips

Rapport från projektet Får man grilla här – kulturell mångfald möter biologisk mångfald

Rapport med fokus på människor med invandrarbakgrund Med andra ögon

Rapport från guidedagar på Kullaberg

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-01-04