Under friluftslivets år är det många kommuner som tar en aktiv roll i att lyfta friluftslivet extra mycket. Dessa utgör en del av de hundratals aktörer som samarbetar i projektet Luften är fri.

Senast uppdaterad 2021-09-22

Sveriges kommuner spelar en nyckelroll för ett väl fungerande friluftsliv. Det arbete som kommuner lägger ner i fråga om att göra naturen i kommunen tillgänglig, uppmuntra invånarna att ta en aktiv del i friluftslivet, föra dialog med markägare samt stötta de föreningar och naturturismföretag som agerar i kommunen är några insatser kommunerna gör för att bidra till ett hållbart friluftsliv.

Sveriges friluftskommun

Varje år utses ”Sveriges friluftskommun”. Utmärkelsen baseras på en årlig undersökning som ställer frågor kring planering, information, samarbete och aktiviteter för friluftsliv. Det är en ärbar utmärkelse och mycket inspiration går att hämta från tidigare vinnare. Stort grattis till Olofströms kommun som blev Årets friluftskommun 2021 och Partille kommun som blev Årets förnyare.

Mer information på naturvardsverket.se.

LONA-bidrag

Kommuner kan söka bidrag från Naturvårdsverket för lokala naturvårdssatsningar. Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Mer information på naturvardsverket.se

Aktiv fritid för alla

För personer med funktionsnedsättning kan det finnas många hinder, både i och utanför en fritidsaktivitet. Det kan till exempel handla om en lokal som saknar hiss eller att det är krångligt att ta sig till aktiviteten på egen hand. Därför behövs insatser som gör det möjligt för alla att ha en meningsfull och aktiv fritid. I det arbetet spelar kommunerna en viktig roll. Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett stöd för att främja aktiv fritid för alla. Läs mer på mfd.se

Kommuner som deltar i Luften är fri

Här lyfter vi några exempel på projekt som kommuner kommer driva under friluftslivets år.

Bergs kommun (Jämtlands län)

Bergs kommun vill på ett enkelt och lättillgängligt sätt erbjuda friluftsliv till så många som möjligt i kommunen genom exempelvis workshops, prova-på-aktiviteter, inspiration, utmaningar, tips och information. De uppmuntrar föreningar att vara delaktiga och skapa aktiviteter under Friluftslivets år. Läs mer här. 

Håbo kommun (Uppsala län)

Genom de månadsteman som tagits fram för projektet lyfter Håbo kommun under året olika aspekter av friluftsliv, värdet av nära tillgång till natur och hoppas kunna locka fler att hitta ut. En av de aktiviteter som planeras är en kurs för idrottslärare och fritidspedagoger med syfte att verka för friluftslivsambassadörer i kommunens skolor. Länk till Håbo kommun.

Huddinge kommun (Stockholms län)

Huddinge är en av flera kommuner som deltar i Friluftslivets år, bland annat har de samlat information om natur och friluftsliv på hemsidan för att lyfta det lokala friluftslivet. Flera naturreservat, tips på både korta, långa och tillgängliga vandringsleder, en naturpodd och annat går att hitta på sidan. Så in och finn inspiration! Länk till Huddinge kommun.

Höör kommun (Skåne län)

Under Friluftslivets år 2021 kommer det att arrangeras aktiviteter varje månad i Höörs kommun för att få fler att våga sig ut i naturen och prova på friluftsliv. Ta del av aktiviteterna i Höörs skogar och marker via kommunens sociala medier @frilufthoorskommun och hemsida. Där finns även en friluftsbingobricka att ladda ner och skriva ut.

Kungsör kommun (Västmanlands län)

Kungsör kommun är en av flera svenska kommuner som i år lägger lite extra fokus på det lokala friluftslivet och lyfter sina naturområden. I Kungsör tar man även tillfället i akt för att lyfta samverkan kring friluftsliv och kallar föreningar och andra engagerade till ett nätverksmöte för att diskutera möjligheter. Länk till aktivitet.

Tingsryd Kommun (Kronobergs län)

Tingsryds kommun bjuder på tips och idéer på vad kommunens invånare kan hitta på i naturen för att utöva friluftsliv – själv eller tillsammans med vänner och familj. Följ månadens tips på Tingsryd.se (Kultur, Fritid och Turism)

Uppsala kommun (Uppsala län)

Under Friluftslivets år 2021 vill kommunen inspirera fler Uppsalabor till att lära känna kommunens naturområden och uppdaterar hemsidan regelbundet med nya tips som följer projektets framtagna månadsteman. Länk till Uppsala kommun/Friluftslivets år

Varbergs kommun (Hallands län)

I Varberg kommer Kultur- och Fritidsförvaltningen under hela året att ha fokus på friluftsliv i sina verksamheter, framför allt kopplat mot ungdomar och personer med utländsk bakgrund för att få så många som möjligt att upptäcka den fantastiska naturen kring Varberg. Aktiviteter kommer också att arrangeras för målgruppen beslutsfattare, med speciellt fokus på politiker och tjänstemän. Syftet är att öka kunskapen om friluftslivet för att på lång sikt kunna öka kvalitén på de satsningar som görs men också förhoppningsvis möjliggöra för fler satsningar på friluftslivet. Ett antal korta filmer kommer att produceras och släppas under året. Håll utkik i sociala medier på #luftenärfri och #luftenärfrivarberg Till hemsidan.

Örebro kommun (Örebro län)

Örebro kommun har tagit fram korta och humoristiska filmer – en för varje månadstema. Du hittar mer om friluftslivets år i Örebro, och alla månaders filmer på orebro.se.

Fler engagerade kommuner - har vi missat någon? Tipsa oss!

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-22