Sveriges kommuner spelar en nyckelroll för ett väl fungerande friluftsliv. Det arbete som kommuner lägger ner i fråga om att göra naturen i kommunen tillgänglig, uppmuntra invånarna att ta en aktiv del i friluftslivet, föra dialog med markägare samt stötta de föreningar och naturturismföretag som agerar i kommunen är några insatser kommunerna gör för att bidra till ett hållbart friluftsliv.

Senast uppdaterad 2021-03-05

Inom projektet Luften är fri är det många kommuner som tar en aktiv roll i att lyfta friluftslivet extra mycket. Dessa utgör en del av de 150 aktörer som projektet samarbetar med under Friluftslivets år 2021.

Sveriges friluftskommun

Varje år utses ”Sveriges friluftskommun”. Utmärkelsen baseras på en årlig undersökning som ställer frågor kring planering, information, samarbete och aktiviteter för friluftsliv. Det är en ärbar utmärkelse och mycket inspiration går att hämta från tidigare vinnare.

Mer information på naturvardsverket.se.

LONA-bidrag

Kommuner kan söka bidrag från Naturvårdsverket för lokala naturvårdssatsningar. Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Mer information på naturvardsverket.se

Kommuner som deltar i Luften är fri

Här lyfter vi några exempel på projekt som kommuner kommer driva under friluftslivets år.

Bergs kommun (Jämtlands län)

Bergs kommun vill på ett enkelt och lättillgängligt sätt erbjuda friluftsliv till så många som möjligt i kommunen genom exempelvis workshops, prova-på-aktiviteter, inspiration, utmaningar, tips och information. De uppmuntrar föreningar att vara delaktiga och skapa aktiviteter under Friluftslivets år. Läs mer här. 

Håbo kommun (Uppsala län)

Genom de månadsteman som tagits fram för projektet lyfter Håbo kommun under året olika aspekter av friluftsliv, värdet av nära tillgång till natur och hoppas kunna locka fler att hitta ut. En av de aktiviteter som planeras är en kurs för idrottslärare och fritidspedagoger med syfte att verka för friluftslivsambassadörer i kommunens skolor. Läs intervju med Anett Wass, kommunekolog och sammanhållande länk för kommunens deltagande i Friluftslivets år. Länk till projektet.

Kungsör kommun (Västmanlands län)

Kungsör kommun är en av flera svenska kommuner som i år lägger lite extra fokus på det lokala friluftslivet och lyfter sina naturområden. I Kungsör tar man även tillfället i akt för att lyfta samverkan kring friluftsliv och kallar föreningar och andra engagerade till ett nätverksmöte för att diskutera möjligheter. Länk till aktivitet.

Uppsala kommun

Under Friluftslivets år 2021 vill kommunen inspirera fler Uppsalabor till att lära känna kommunens naturområden och uppdaterar hemsidan regelbundet med nya tips som följer projektets framtagna månadsteman. Länk till Uppsala kommun/Friluftslivets år

Varbergs kommun (Hallands län)

I Varberg kommer Kultur- och Fritidsförvaltningen under hela året att ha fokus på friluftsliv i sina verksamheter, framför allt kopplat mot målgrupperna ungdomar och personer med utländsk bakgrund för att få så många som möjligt att upptäcka den fantastiska naturen kring Varberg. Läs mer.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-03-05