Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser som manifesteras under en månad i taget.

Senast uppdaterad 2021-02-11

Leveransen kan genomföras under hela året, men syns extra under en månad. Månadsaktiviteterna ger kontinuerlig uppmärksamhet till friluftslivet och dess värden. Det finns också några leveranser som säkerställer projektets genomförande.

Till månadsaktiviteterna kopplas ett aktivt arbete med sociala medier och PR. Underlag för kommunikation som partners kan använda finns framtaget. Kommunikationen bygger på en forskningsbaserad kunskapssammanställning, framtagen av flera olika forskare.

Kalender

Maj Friluftsliv i skyddad natur
Juni Äta ute
Juli Sova ute
Augusti Jag har aldrig…

September Gilla friluftslivet
Oktober Lära ute
November Må bra ute
December Dialog friluftsliv

Arbetsgrupper

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-02-11