Friluftsliv bidrar till bättre folkhälsa och välmående.
#måbraute

Senast uppdaterad 2021-09-03

Friluftsliv får oss att må bra. Det vittnar forskningen om och nog har väl du känt en känsla av välmående och tillfredställelse efter en stund i naturen?

Under friluftslivets år är friluftslivets inverkan på hälsa en av de viktigaste bitarna att lyfta fram. I november är temat må bra ute, då vi lyfter detta extra mycket.

På sidan forskning på luftenarfri.nu finns en sammanställning av den forskning som gjorts kring friluftsliv och fysisk aktivitet utomhus. På sidan om hälsofördelar finns mycket information om vilken direkt inverkan friluftslivet har på folkhälsan.

Friluftsliv i pandemin

Studier kring friluftsvanor under pandemin visar att fler hittat ut i naturen vilket givit ett stort mervärde till en tillvaro med mycket stillasittande och isolering. Friluftslivet bidrar både till mer rörelse, sociala kontakter och ett välmående av att byta hemmamiljö mot utemiljö. På mistrasportandoutdoors.se finns sammanställningar av studier som gjorts kring friluftsvanor under pandemin.

Friluftsliv – en investering i folkhälsa

Genom att investera i friluftsliv, oavsett om du är privatperson, arbetsgivare, vårdnadshavare eller inom skolvärden, bidrar du till en bättre folkhälsa. Att arrangera friluftsdagar på jobbet, i skolan eller få in det som en del i daglig verksamhet ger mervärde till verksamheten och personerna som är i den. Ur ett samhällsperspektiv bidrar ett ökat friluftsliv både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Konferenser på temat Må bra ute

3 november – Luften är fri – Webbinar ”Hälsoeffekter i vardagsnära miljö”

Projekt Luften är fri – Må bra ute

Här listar vi ett urval projekt och arrangemang på temat under friluftslivets år

Hur du får med tonåringen ut i naturen

Att få med sin tonåring på utflykt kan vara en utmaning. Samtidigt vet vi att barn ärver sina friluftsvanor och ett aktivt friluftsliv främjar både hälsa, inlärning, koncentration och motorik. Här får du tips på hur du enklare får med dig tonåringen på äventyr utomhus.

Aktiv senior i Varbergs kommun

Projektet Luften är fri riktar sig i första hand till unga och beslutsfattare med projektet inspirerar även andra kommunala verksamheter till utomhusaktiviteter. Ett exempel på detta är Aktiv senior, som under sommaren arrangerat utomhusträffar med tipspromenad samt två friluftsdagar, en i Agnbäck i Kungsäter och en vid stenbrottet vid fästningen. I filmen får du höra deltagare och personal berätta om upplevelserna av detta.

Hälofrämjande utemiljöer

Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och universitetslektor på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp håller en föreläsning om hälsofrämjande utemiljöer och hur man kan använda sig av forskning i designprocess.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-03