Friluftsliv bidrar till bättre folkhälsa och välmående.
#måbraute

Senast uppdaterad 2021-12-21

Friluftsliv får oss att må bra. Det vittnar forskningen om och nog har väl du känt en känsla av välmående och tillfredställelse efter en stund i naturen?

Under friluftslivets år är friluftslivets inverkan på hälsa en av de viktigaste bitarna att lyfta fram. I november är temat må bra ute, då vi lyfter detta extra mycket.

På sidan forskning på luftenarfri.nu finns en sammanställning av den forskning som gjorts kring friluftsliv och fysisk aktivitet utomhus. På sidan om hälsofördelar finns mycket information om vilken direkt inverkan friluftslivet har på folkhälsan.

Friluftsliv i pandemin

Studier kring friluftsvanor under pandemin visar att fler hittat ut i naturen vilket givit ett stort mervärde till en tillvaro med mycket stillasittande och isolering. Friluftslivet bidrar både till mer rörelse, sociala kontakter och ett välmående av att byta hemmamiljö mot utemiljö. På mistrasportandoutdoors.se finns sammanställningar av studier som gjorts kring friluftsvanor under pandemin.

Friluftsliv – en investering i folkhälsa

Genom att investera i friluftsliv, oavsett om du är privatperson, arbetsgivare, vårdnadshavare eller inom skolvärden, bidrar du till en bättre folkhälsa. Att arrangera friluftsdagar på jobbet, i skolan eller få in det som en del i daglig verksamhet ger mervärde till verksamheten och personerna som är i den. Ur ett samhällsperspektiv bidrar ett ökat friluftsliv både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Konferenser på temat Må bra ute

3 november Luften är fri – Webbinar ”Hälsoeffekter i vardagsnära miljö”. Klicka här för att se det i efterhand. Program och relaterad dokumenation finns här.

10 november SLU – Centrum för naturvägledning anordnar webbinarium ”Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa”. Klicka här för att läsa mer!

Projekt i urval

72 organisationer har beviljats medel för att driva projekt inom ramen för Luften är fri och flera av dem lyfter (inte oväntat) de hälsofördelar som vistelse i naturen för med sig. Här är några av de beviljade projekten:

Med projektet Ut och Njut arrangerar Östhammars kommun en rad aktiviteter för att inspirera kommuninvånarna att upptäcka nya platser och att delta i det lokala föreningslivet. Rädda barnen i Östersund genomför friluftsaktiviteter med barn och föräldrar – de kommer att berätta mer om Ain’t No Mountain Too High Luften är fri-konferensen i Åre, den 6-7 december. Naturskyddsföreningen i Nora fick medel för att tillsammans med Nora kommun skapa samarbete med natur- och friluftsorganisationer och entreprenörer och anordna aktiviteter FIN Friluftsliv i Nora. Naturskyddsföreningen i Dalarna har förenklat friluftslivet för alla genom ”Hitta ut i Dalarna”. Funktionsrätt Sörmland satsade på tillgängligt friluftsliv genom guidade vandringar och stolsyoga för att få deltagarna att må bra.

Mer på temat

Scouternas utmaning att må bra ute

Under november hade scouterna en utmaning som handlade om att tipsa andra om hur man mår bra i naturen. Detta var en del av friluftslivets år och scouternas projekt Redo för friluftsliv.

Flytta ut arbetet i det fria

Vad händer när vi flyttar ut kontoret utomhus? Det är något som StickUt Malmö ska ta reda på. StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet. Baserat på en inledande tematiska analys av stora delar av forskningsmaterialet rörande hur deltagarna upplever att arbeta utomhus visar bland annat att det ger ny energi, bättre samtal, distans och perspektiv och ökad inspiration och kreativitet. På stickutmalmo.se kan du läsa mer om projektet och en hel del tips på hur du kan flytta ut arbetet i det fria.

Hur du får med tonåringen ut i naturen

Att få med sin tonåring på utflykt kan vara en utmaning. Samtidigt vet vi att barn ärver sina friluftsvanor och ett aktivt friluftsliv främjar både hälsa, inlärning, koncentration och motorik. Här får du tips på hur du enklare får med dig tonåringen på äventyr utomhus.

Aktiv senior i Varbergs kommun

Projektet Luften är fri riktar sig i första hand till unga och beslutsfattare med projektet inspirerar även andra kommunala verksamheter till utomhusaktiviteter. Ett exempel på detta är Aktiv senior, som under sommaren arrangerat utomhusträffar med tipspromenad samt två friluftsdagar, en i Agnbäck i Kungsäter och en vid stenbrottet vid fästningen. I filmen får du höra deltagare och personal berätta om upplevelserna av detta.

FORSKNING

Hälsofrämjande utemiljöer

Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och universitetslektor på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp håller en föreläsning om hälsofrämjande utemiljöer och hur man kan använda sig av forskning i design- och planeringsprocesser. Vilka kvaliteter består hälsofrämjande miljöer av och varför är det viktigt att känna till dem?

Viktigt att komma ut både för kropp och själ
Att åldras kan betyda att förutsättningarna för fysisk aktivitet förändras, det går inte längre att göra det man tidigare gjort och uppskattat i livet. Rosemarie Ankre, dr i fysisk planering och lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet berättar om ett forskningsprojekt som ska ge kunskap för att bättre förstå de faktorer som möjliggör utvecklingen av tillgängliga naturmiljöer. Studien har genomförts i samarbete med Vård och Omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Dra åt skogen
SLU Skog och hälsa med föreläsningen ”Dra åt skogen” som handlar om de hälsofördelar som skogen medför. Vet du till exempel varför det är så bra att krama ett träd? Medverkande forskare: Ann Dolling, skogsekologi och skogsskötsel, Anna Maria Pálsdóttir, landskapsplanering och miljöpsykologi, Marcus Hedblom, urbanekologi, hållbar landskapsförvaltning, Elisabet Bohlin, skogsekologi och våtmarksekologi och Magdalena Steén, skogsskötsel. 

Skogsbad och naturvaro – för ökat välmående
Petra Ellora Cau Wetterholm, grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute berättar om skogsbad som en väg till ökat välmående. Du får också med dig grunderna för hur du skogsbadar på egen hand eller med en certifierad skogsbadsguide.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-12-21