Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa.

Senast uppdaterad 2020-11-30

För mycket stillasittande och för lite rörelse och motion bedöms orsaka omkring 5,3 miljoner dödsfall i världen varje år, varav cirka 10 000 i Sverige. Kostnaden för samhällets sjukdomar relaterade till stillasittande livsstilar uppgår till cirka 80 miljarder per år.

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Studier visar också att vistelse i naturen ger starka positiva effekter på människors sinnesstämning och motverkar negativa tankar. Trädgårdsarbete och vistelse i trädgårdar är mycket positivt för patienter med demens, hjärnskador och stroke, och inte minst positivt för den psykosociala hälsan.

Regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen

…leder till

 • Ökad kondition
 • Ökad muskelstyrka
 • Förbättrad benhälsa
 • Bättre matvanor hos barn
 • Bättre sömn

…och motverkar

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes typ 2
 • Högt blodtryck
 • Stress
 • Depression
 • Cancer

…dessutom främjar det

 • Balans
 • Koordination
 • Livskvalitet
 • Bättre immunförsvar

Regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv minskar risken för

-30

Förtida död

-35

Metabolt syndrom, diabetes typ 2

-27

Hjärt- och kärlsjukdomar

-25

Depression

-25

Demens

-25

Mental ohälsa

-30

Tjocktarmscancer

-20

Bröstcancer

-37

Höftfraktur

Mer om forskning kring Friluftslivets värden hittar du på sidan Forskning

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2020-11-30