Inför och under Friluftslivets år kommer Länsstyrelsernas friluftssamordnare i första hand att samordna det regionala arbetet.

Senast uppdaterad 2021-09-14

Länsstyrelserna har sedan 2013 uppdraget att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik. I samtliga län finns en friluftssamordnare som ska verka för god samverkan i arbetet med de 10 friluftslivsmålen med olika samverkanspartners, bidra till att stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att friluftsmålen ska få genomslag inom bland annat samhällsplanering och utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete.

Inför och under Friluftslivets år kommer Länsstyrelsernas friluftssamordnare i första hand att samordna det regionala arbetet. Man kommer framförallt att samarbeta med beslutsfattare, kommuner, myndigheter, universitet samt lokala och regionala friluftsorganisationer.

Viktiga delar i det arbetet kommer att vara:

  • Informera om och uppmuntra aktörer regionalt och lokalt att planera och genomföra aktiviteter.
  • Svarar på frågor från kommuner, organisationer och allmänhet.
  • Samverka i friluftslivssamordnarnätverket kring gemensamma aktiviteter
  • Förmedla kommunikation från projektet till regionala och lokala aktörer.
  • Samverka med projektets kommunikationsnätverk och gemensamma event.
  • Delta i de arbetsgrupper som ingår i projektet Luften är fri.
  • Landshövdingestafetten

Din friluftssamordnare når du via mail eller genom att kontakta din länsstyrelse.