Kampanjmaterial från Luften är fri för att få fler att förstå friluftslivets värden och möjligheter.

Senast uppdaterad 2021-07-14

Inom ramen för projektet Luften är fri finns material som är framtaget fria för friluftslivets aktörer att ladda ner och sprida vidare i egna kanaler. Syftet är att enas kring projektets budskap och få fler att prova friluftsliv, öka kunskapen kring nyttan med friluftsliv och allemansrätten.

Hitta ditt friluftsliv

Film om Sveriges friluftsorganisationer. Textade kortversioner för sociala medier på ytterligare sex språk fås på begäran.
Ladda ner 4:5
Ladda ner 9:16
Ladda ner 16:9

2021 är Friluftslivets år

Film om saker som är bättre att göra i skogen. En masterfilm och ett antal filmer utifrån varje aktivitet.
Ladda ner 4:5
Ladda ner 9:16
Ladda ner 16:9

Luften är fri, så upptäck naturen

Informationsfilm om Friluftslivets år och friluftslivets goda värden. Finns textad på sju olika språk.
Ladda ner 4:5
Ladda ner 9:16
Ladda ner 16:9

Barnens bästa tips

Barnen tipsar vad man kan göra i naturen. Kopplat till månadstemat friluftskompis. Fem olika filmer. Ladda ner beskrivning.
Ladda ner 4:5
Ladda ner 9:16
Ladda ner 16:9

Vad tycker ovana om skogen?

Är det farligt i skogen? Med den här filmen vill vi visa ovanas bild av friluftsliv. En bild vi gärna vill förändra.
Ladda ner 4:5
Ladda ner 9:16
Ladda ner 16:9

Sov ut – sov ute

Mångfalden, njutningen och enkelheten att sova ute, i olika versioner av filmer för sociala medier.

Ladda ner 4:5
Ladda ner 16:9

Presentationer

Här hittar du presentationsmaterial om Luften är fri och Friluftslivets år.
Presentation i Powerpoint
Presentation i PDF

Logotyper

Logotyper finns för nerladdning för att fler ska kunna vara en del av Friluftslivets år.
Ladda ner logotyper
Ladda ner grafisk manual

Bilder för Luften är fri

Profilbilder, Luften är fri. Fotograf: Tina Axelsson. Ladda ner samtliga bilder

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-07-14