Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande!

Senast uppdaterad 2024-04-15

Varför utomhuspedagogik

Frisk luft och naturkontakt behöver alla. Genom att förlägga undervisning utomhus får eleverna röra på sig över en större yta. Detta skapar växelverkan mellan inomhus och utomhus under lärprocessen, vilket visar sig leda till bättre skolprestationer, hälsa och välbefinnande.  Förutom att se och höra kan eleverna också känna, lukta, smaka och beröra, vilket kan kopplas till skolans kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Både nationell och internationell forskning visar att en kombination av undervisning i klassrummet och i utomhusmiljön bidrar till såväl god måluppfyllelse som skolutveckling.

Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och gymnasium.

Var finns utomhusmiljön 

Utanför klassrummet finns skolgården, kanske en park eller en skog på gång- eller cykelavstånd. Hela närmiljön och hela lokalsamhället är en möjlighet i undervisning och lärande.

Hur undervisar man utomhus

På luftenarfri.nu finns många inspirerande undervisningsupplägg. De är kopplade till läroplan, ämnen, teman och ett lärande för hållbar utveckling både i praktik och teori. Här finns dessutom filmer, litteratur, aktuell forskning och information om kompetensutveckling. Klicka vidare för att ta del av allt detta!

Närmiljö blir lärmiljö! Det ska vara enkelt och lustfyllt.

Jag vill...

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2024-04-15