Låt inte lärandet stanna vid tröskeln!

Senast uppdaterad 2024-04-15

Det finns trösklar i skolan som gör det svårt att anordna aktiviteter utomhus. Inom ramen för Luften är fri, vill vi stötta skolorna i sitt arbete och göra ett försök att sänka dessa trösklar med hjälp av ökad kunskap, samverkan och samarbete. Här hittar du som är pedagog eller lärare tips på organisationer och projekt som kan hjälpa till med undervisning utomhus.  

4H i skolan

4H vill genom nära samarbete med skolor i lokalområdet synliggöra, vidareutveckla och fördjupa de utomhuspedagogiska didaktiska aspekterna i våra barn och ungdomsverksamheter. 4H vill med hjälp av 4H-gården lära barn om djur och natur och detta görs i 4H:s motto “Lära genom att göra”. Att besöka en 4H-gård är gratis och utbildade ledare hjälper dig som lärare i undervisningen under besöket. Läs mer på www.4h.se/iskolan/

Alla på snö

Under en Alla på snö-dag får barn kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning – för att utforska snöglädje. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar, med stöd av ledare och lärare som utbildats i att leda och coacha barn på snö. Gå in och läs mer på allapasno.se

Besök en bondgård

Att komma ut till en bondgård är oerhört populärt bland de yngre eleverna och ger oanad inspiration till arbetet inne i klassrummet. Via LRF Skolkontakt i din region får du hjälp att hitta ut till en gård med din skolklass. Om det är svårt att lösa praktiskt kan bonden komma till din skola och berätta om vardagslivet på en riktig bondgård. Gå in och läs mer på bondeniskolan.se.

Fiske i skolan

Varje år tar Sportfiskarna ut tusentals skolbarn på fiske och friluftsliv. De fortbildar hundratals pedagoger och funderar på nya sätt för hur fiske kan användas i skolans undervisning. Hos Sportfiskarna kan du som är pedagog, eller allmänt intresserad  av fiskeaktiviteter på skoltid, läsa mer. Gå in och läs mer på sportfiskarna.se.

Generation Pep

Pep Skola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På pepskola.se får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare. Gå in och läs mer på pepskola.se

Mer friluftsliv i skolan

Vill du få inspiration och nya verktyg till utomhusundervisningen? Ta chansen och gå den populära fortbildningen Mer friluftsliv i skolan! Fortbildningen pågår under september och oktober månad, är kostnadsfri och sker under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde på 12 orter runt om i landet. Innehållet är anpassat till dig som är pedagog i grundskola eller fritidshem. Mer friluftsliv i skolan arrangeras i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna, med stöd från Svenskt Friluftsliv. Gå in och läs mer på naturskyddsforeningen.se

Naturskolan

Runt om i hela Sverige finns naturskolor som finns till hands att stötta i undervisning utomhus. Att lära in ute är deras motto och samtliga skolor är medlemmar i Naturskoleföreningen.

Skogshjältarna

Skogshjältarna är ett koncept där du som är pedagog i årskurs F-3 och fritidshem använder naturen som undervisningsresurs. Med sin utforskande och upplevelsebaserade karaktär är pedagogiken ett bra komplement till mer textbaserad undervisning inomhus. Friluftsfrämjandet erbjuder dig en tvådagarutbildning. När du har blivit Skogshjältepedagog får du både kunskap och redskap för att undervisa i naturen. Gå in och läs mer friluftsframjandet.se

Skolskogen

En skolskog är ett utvalt skogsområde där en skola ges utökad möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet. Genom överenskommelse med markägaren kan skolan få tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter. Skogen i skolan erbjuder information om hur man skapar en skolskog och en hel del material, handledningar och övningar som man kan göra på lektioner utomhus. Gå in och läs mer på skogeniskolan.se.

Utomhusdidaktik och hållbar utveckling

Skolverkets webbkurs Utomhusdidaktik visar hur undervisningen kan flyttas ut till olika utomhusmiljöer för att ge ökade möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Kursen behandlar viktiga förutsättningar för en lyckad utomhusundervisning, hur utomhusmiljön kan stärka elevernas hälsa och ge en ökad förståelse för naturen och hållbar utveckling. Kursen visar också hur utomhusmiljön ger rika möjligheter till att arbeta upplevelsebaserat och språkutvecklande. Slutligen behandlas hur skolans organisation kan stödja en bra utomhusundervisningen. Webbkursen riktar sig till dig som arbetar i förskoleklass och på fritidshem. Gå in och läs mer på skolverket.se.

Jag vill...

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2024-04-15