Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Alla ska känna sig välkomna ut i naturen utifrån sina egna förutsättningar.

Senast uppdaterad 2021-11-22

Allemansrätten – en förutsättning för friluftsliv

Vistelse i naturen är bra för människors välbefinnande och hälsa. Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen.

Inte störa, inte förstöra

Allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Den som använder allemansrätten behöver också ta hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Plats, aktivitet och tidpunkt är avgörande

Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Dialog kan vara bra för att förhindra att problem uppstår. Ta gärna kontakt med markägare om du är osäker. Vissa aktiviteter som ingår i allemansrätten, kan på känsliga marker eller i stor omfattning leda till störningar eller skador. I vissa områden kan det finnas särskilda regler.

Med frihet kommer ansvar

Med den frihet som allemansrätten innebär kommer alltså ett ansvar. Ett ansvar att visa hänsyn, varken störa eller förstöra naturen, djuren eller andra människor. Använd sunt förnuft och anpassa ditt beteende efter platsen, tiden och aktiviteten.

Men vad är sunt förnuft om man inte vet vad som är rätt och fel? Kunskap om allemansrätten är nyckeln till det, och därför är det viktigt att information om allemansrätten fortsätter att gå i arv. Genom skolan, genom organiserade friluftsaktiviteter och från erfarna naturupplevare till ovana.

Vet man hur naturen får nyttjas blir också naturupplevelsen så mycket bättre.

Hur hade det varit om allemansrätten inte fanns?

Tälta bara på egna tomten, promenera endast i skog som tillhör kommunen, spring, cykla, paddla och åk skidor på gymmet. Utan allemansrätten hade personer som bor och besöker Sverige haft en mycket begränsad tillgång till naturen. Därför är det viktigt att vi värnar om den, om vi vill att den ska finnas kvar.

Naturvårdsverket och allemansrätten

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om allemansrätten. På naturvårdsverket.se/allemansratt finns bra information om hur allemansrätten funkar i olika situationer. Sveriges friluftsorganisationer har också massor av bra information att ta del av.

Länkar

https://www.naturvardsverket.se/Allemansratten/
https://hsr.se/artiklar/upptack-allemansratten
https://www.svenskaturistforeningen.se/guider-tips/allemansratten/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/naturvagledaren_/2021.1/

Filmer

Svampar https://youtu.be/quRhzXeRsqk
Nedskräpning https://youtu.be/P1VeUga-D4I
Tälta https://youtu.be/h95yqZ_9fss
Elda https://youtu.be/YJHlf5kp9EQ
Terrängkörning https://youtu.be/84PPO1HPDKg
Gröda https://youtu.be/Ur93BpsM8J8

Tips

Ta hand om varandra och naturen

Utifrån budskapet Ta hand om varandra och naturen har Naturvårdsverket tagit fram information i form av tips och filmer kring det positiva med att vara ute i naturen och samtidigt vägleda för att undvika slitage, konflikter och risker när många vill vara ute samtidigt. Här är allemansrätten en bärande del. Trenden med många besökare i naturen håller i sig och det här materialet bidrar till att varken natur eller människor sliter på varandra. Gå in och läs mer på Naturvårdsverket.

Är du grym på allemansrätten?

Har du någonsin vaknat upp omringad av nyfikna kossor och funderat ”fick jag verkligen tälta här en natt?” Du är inte den enda. Allemansrätten ger oss många rättigheter och skyldigheter ute i skog och mark, som vi kanske inte alltid har stenkoll på. Eller har du? Testa Spelet om Allemansrätten du med! Spelet om allemansrätten har tagits fram av Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet och Sverok, med stöd av medel från Naturvårdsverket. Lycka till! Spela spelet.

Undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare!

Skogen i Skolan har tagit fram material om allemansrätten med fokus på skog ur ett skogsägarperspektiv. Med detta unika material från Skogen i Skolan vill vi öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats, att skogen har många olika värden och vi vill göra detta på ett positivt sätt. Alla ska känna sig välkomna i skogen. Läs mer på www.skogeniskolan.se

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-11-22