Friluftsliv har många viktiga effekter för skolan och på elevers inlärning.

Senast uppdaterad 2021-08-16

Vad säger forskningen om utomhusundervisning?

Forskningsområdet domineras av effekter på inlärning och utveckling hos barn och ungdomar via friluftsliknande insatser i förskola och skola utomhus. En samlad bedömning av forskningen visar tydligt att elever får positiva effekter på bland annat inlärning, arbetsminne, koncentration, personlig och social utveckling, hälsa, fysisk aktivitet och motivation när undervisningen delvis sker utomhus, gärna i gröna miljöer. Ökad undervisning utomhus leder också till positiva effekter i teoretiska ämnen såsom matematik, språk och naturkunskap.

Omfattande forskning om inlärning utomhus

Det finns mycket forskning och litteratur om utomhuspedagogik både från Sverige och utomlands. För dig som önskar fördjupa din kunskap inom detta finns här en rad länkar till de som kunniga experter och forskare inom området, kopplade till Luften är fri, har sammanställt.

Undervisningsmaterial kopplat till läroplanen

Under Hitta undervisningsmaterial finns massor av bra material som är framtaget att följa läroplanen. Inspirerande och roliga undervisningsupplägg som går att använda hela eller delar av.

Fördjupa dig

Jag vill...

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-08-16