Låt inte lärandet stanna vid tröskeln!

Senast uppdaterad 2024-04-15

Genom att vidga blicken, höja foten och ta första steget ut i närmiljön, stannar inte lärandet på tröskeln. Därute väntar spännande sociala möten och kunskaper – som öppnar upp för nya frågeställningar, andra pedagogiska lösningar och ett varierat lärande.

Luften är fri presenterar en rad olika undervisningsmaterial som är framtaget för att underlätta undervisning utomhus, hitta uppslag och inspireras att ta steget ut.

Undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare!

Skogen i Skolan har tagit fram material om allemansrätten med fokus på skog ur ett skogsägarperspektiv. Med detta unika material från Skogen i Skolan vill vi öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats, att skogen har många olika värden och vi vill göra detta på ett positivt sätt. Alla ska känna sig välkomna i skogen. Läs mer på www.skogeniskolan.se

Att lära in ute

Naturskoleföreningen och förlaget Outdoor Teaching arbetar fram utomhuspedagogiska metodböcker inom serien Att lära in ute. Författarna är utomhuspedagoger och naturskolelärare med olika kompetenser och de arbetar oftast på naturskolor runt om i Sverige. Målet är att underlätta för er, alla pedagoger, genom att samla utomhuspedagogiska läromedel på ett och samma ställe. Gå in och läs mer på outdoorteaching.com

Bonden i skolan

LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet och faktatexterna här är till största del hämtad direkt från bönderna och från andra olika experter på lantbruk. Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen. Gå in och läs mer på bondeniskolan.se.

Filmer och handledning om allemansrätten

Med stöd från Naturvårdsverket har Svenskt Friluftsliv tagit fram filmer på temat allemansrätten. Till filmer finns en handledning för lärare. Filmerna förklarar sju delar av allemansrätten på ett enkelt och humoristiskt sätt för att barn lättare ska kunna ta till sig kunskapen. Gå in och läs mer på svensktfriluftsliv.se.

Friluftsbingo

Utmana klassen med Friluftsbingo! Varje bingoruta innehåller en aktivitet som går att göra med enkla medel, men kan också utvecklas till större projekt om ni vill. Aktiviteterna passar elever i årskurs F-6 och fritidshem. Friluftsliv, lek, rörelse och upplevelser i naturen återfinns i flera delar av läroplanen samt i flera kursplaner. Ladda ner bingobrickan!

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för högstadiet

Att kunna planera och genomföra en fjällvistelse, kort eller lång, gör oss förberedda på att hantera många andra situationer. Därför är en utbildning i fjällsäkerhet värdefull även för den som inte besöker fjällen. Fjällsäkerhetsrådets utbildning lär ut grunderna om de svenska fjällen och hur en säker fjällvistelse kan planeras och genomföras, oavsett om det är på vintern eller under barmarkssäsongen. Utbildningen följer läroplanens mål, och lärare kan använda den för att sätta betyg i idrott. Mer information och material på fjallsakerhetsradet.se.

Gillanaturen.se

Gillanaturen.se samlas inspiration till undervisning om och i naturen. Där hittar du aktiviteter och övningar som kan genomföras i vardagsnära natur och som inte kräver någon avancerad utrustning. Läs mer på gillanaturen.se.

Hembygdsföreningen

Hembygdsrörelsen har en lång erfarenhet av samverkan med skolan. Med engagemang och kunskap levandegör hembygdsföreningar ortens historia genom berättelser om platser, händelser och levnadsöden. Många föreningar har lokala arkiv och hembygds­gårdar med spännande kulturmiljöer som kan berika skolans undervisning i alla årskurser.  Eleverna får prova på livet förr, söka i arkiv, slöjda och mycket mer. Gå in och läs mer på hembygd.se.

Lära med måltiden – Livsmedelsverket

Förutom att bidra med energi och glädje kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Läsa mer om och hitta inspiration till hur man kan ta tillvara skolmåltiden i undervisningen på livsmedelsverket.se

Naturuppdraget

Naturuppdraget är spelet där du utför uppdrag, samlar poäng och på så sätt låser upp nya nivåer av spännande uppdrag. Svårighetsgraden väljer du själv och uppdragen finns spridda i hela landet, så du kan ta dig an äventyr var du än befinner dig. Naturuppdraget är skapat så att även skolor och föreningar ska kunna använda sig av spelet i sina verksamheter. Gå in och läs mer på naturuppdraget.se

Orientering med GPS-enheter

Friluftsliv och utevistelse innehåller flera moment – bland annat orientering. Ta del av erfarenheter från lärare som använder digitala verktyg för att träna kartkunskap och förmågan att orientera sig. Gå in och läs mer på skolverket.se

Skogen i skolan

Skogen i skolan erbjuder både läromedel och undervisningsmaterial för förskola till åk 9 samt ledarledda lektioner för utomhusundervisning. Sedan 1973 har Skogen i Skolan jobbat för att barn och ungdomar ska få ökad kunskap om skogen och dess viktiga roll i vårt samhälle. Det har inneburit att hundratusentals elever fått vistas i och skapa en egen relation till skogen. Gå in och läs mer på skogeniskolan.se.

Skräplabbet – Håll Sverige rent

Skräplabbet är ett lösningsorienterat kunskapslabb om nedskräpning. Skräplabbet kan användas inom de flesta skolämnen och är lätt att anpassa till den egna undervisningen. Här finns både färdiga undervisningspaket, enstaka lektionsupplägg och mer öppna idéer – alltid med stort utrymme för kreativitet och egna initiativ, och med en tydlig koppling till läroplanen. Läs mer på skraplabbet.se

Trädgården som uteklassrum

Göteborgs botaniska trädgård erbjuder både utbildningsmaterial för lärare och pedagoger att bedriva utomhusundervisning och ledarledda lektioner för skolklasser. På hemsidan finns massor av tips och idéer kring trädgården som lärmiljö. Gå in och läs mer på botaniska.se.

Att bygga ett vindskydd för utomhuspedagogik

Under 2021 startade ett samverkansprojekt mellan Skoglig samverkan i Norrbotten, Skogen i Skolan Norrbotten och det statligt finansierade projektet Naturnära Jobb. Vill du bygga ett eget vindskydd och ta del av ritningar och övrig information, klicka här eller på bilden till höger. Mer om hur du kan bygga och utveckla ett uteklassrum finns på  www.skogeniskolan.se/uteklassrum-i-skolskogen

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande som sprider kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning. på utenavet.se finns det samlat forskning, artiklar och läromedel.

Jag vill...

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2024-04-15