Skolan spelar en viktig roll för att alla barn ska få kunskap om naturen och möjlighet att prova friluftsliv. Skolan och utomhusundervisning står i fokus i oktober under Friluftslivets år.

#läraute

Senast uppdaterad 2021-11-22

Barn i årskurs 4-6 är en extra viktig grupp människor under friluftslivets år. I den här åldern blir barn mer stillasittande vilket ökar risker för fysisk och psykisk ohälsa. Det visar den kunskapssammanställning som Luften är fri har gjort. Allemansrätten ingår i kursplanen för elever i mellanstadiet. Kunskap om allemansrätten är en viktig förutsättning för att komma ut.

Skolan spelar en viktig roll för barnens fortsatta friluftsvanor

Barn ärver i stor grad sina friluftsvanor från sina föräldrar. Men vad händer med de barn som inte har det arvet? Skolan är en inkörsport för alla skolbarn och ger bra förutsättningar för ett fortsatt friluftsliv. Det finns tusen vinster med att bedriva undervisning utomhus. Inte bara i NO och idrott, även matematik och språk är bra ämnen att undervisa i utomhus. Eller varför inte hemkunskap?

Många skolor gör fantastiskt arbete med utomhusundervisning. Det finns mycket stöd från ideella föreningar och andra aktörer i ett sådant arbete. Skolor tampas dock med en del trösklar kring utomhusundervisning. Det kräver mer av både lärare, elever och utomhusmiljön. Forskarna menar att en växelverkan mellan undervisning inomhus och utomhus är en bra kombination som har positiv påverkan på bland annat koncentration, inlärning och motorik.

Luften är fri under temat Lära ute

Under oktober vill Luften är fri lyfta goda exempel från skolor som bedriver utomhusundervisning. Kunskapen kring alla positiva effekter är också något som kommer att lyftas under denna månad. Dialog mellan olika aktörer i och omkring skolan är också att vänta.

Skolportalen på luftenarfri.nu

På luftenarfri.nu/skolan finns forskning, utbildningsmaterial och lärarstöd med massor av bra tips på skolaktiviteter utomhus. Till skolportalen.

#uteklassrummet

Under september och oktober kommer kampanjen #uteklassrummet att visa upp olika typer av uteklassrum på sociala medier. Olika skolor står för bidragen och syftet är att inspirera fler till att skapa och nyttja naturen som klassrum.

Webbinarier på temat

Närmiljö=lärmiljö
Den 1 september på Luften är fris webbinarium Närmiljö=Lärmiljö, lyfte vi hur olika aktörer kan samverka för att uppfylla barns behov av trygghet, rörelse och utveckling – under och efter skoltid. Webbinariet vänder sig till aktörer som samverkar inom ramen för Friluftslivets år samt skolledningar, utbildningsnämnder, stadsplanerare och kommunala politiker.

”Vad är poängen med undervisning och lärande utomhus?
Den 12 oktober 2021 arrangerade Utenavet ett webbinarium om lärande och undervisning utomhus. Stommen i webbinariet bestod av sju korta filmer, där Utenavets organisationer bidrog med olika perspektiv på ämnet. Filmerna kommer inom kort att göras tillgängliga på Utenavets webb (www.utenavet.se). Läs inbjudan med program till webbinariet

Tips och inspiration

Att bygga ett vindskydd för utomhuspedagogik

Under 2021 startade ett samverkansprojekt mellan Skoglig samverkan i Norrbotten, Skogen i Skolan Norrbotten och det statligt finansierade projektet Naturnära Jobb. Vill du bygga ett eget vindskydd och ta del av ritningar och övrig information, klicka här eller på bilden till höger. Mer om hur du kan bygga och utveckla ett uteklassrum finns på  www.skogeniskolan.se/uteklassrum-i-skolskogen

Golfbanan som uteklassrum

I oktober 2021 fick mellanstadieelever på Bäckahagens skola prova på utomhusundervisning på närliggande Björkhagens Golfklubb i Bagarmossen, som en del av pilotprojektet Golfbanan som utomhusklassrum. ”Om man sitter i ett rum, då kan man inte se naturen”, säger en av eleverna. Hör vad läraren Linn Carrol, grundskoledirektören Lee Orberson och framför allt barnen tycker om att lära sig matte, svenska, SO och NO på temat hållbarhet, ute i naturen där lärandet blir mer konkret. Läs mer om projektet på golf.se

Kom igång med utomhusundervisning

Ett samarbete mellan Eksjö, Habo, Värnamo och Jönköpings kommun har resulterat i korta inspirationsfilmer på varje tema under Friluftslivets år. Under oktober och temat :ära ute får vi besöka Egnahemsskolans skolskog och höra Naturskolan ge sina bästa tips för att komma igång med undervisning utomhus. Du hittar alla filmer i flödet på Facebooksidan Jönköpings kommun friluftsliv.

Visa upp dina utelektioner

Höörs kommun vill lyfta goda exempel på alla skolors fina initiativ kring utomhusundervisning under oktober. Skolor kan skicka in bildbidrag via Instagram och en klassuppsättning sittunderlag och buffar lottas ut till bidragen. Läs mer i vår aktivitetskalender!

Vi tittar närmare på att lära ute

I nummer 3 2021 av Naturskoleföreningens Att lära in ute-bladet bidrar organisationerna i samarbetsnätverket Utenavet med texter från olika perspektiv på lärande utomhus. Utenavet består av Friluftsfrämjandet, Naturskoleföreningen, Linköpings universitet, Jönköping University, SLU Centrum för naturvägledning, Spetsa AB/Unitalent och Tankesmedjan Movium vid SLU. Klicka på bilden till höger för att läsa detta.

Skoleverest – Tillsammans mot världens högsta topp!

Nu kan din skolklass anta utmaningen att nå världens högsta topp i en backe nära skolan. Välj ut en lokal backe och samla tillsammans ihop det antal höjdmeter som motsvarar stigningen upp till toppen på Mount Everest. Utmana andra klasser på er skola eller mät er mot andra skolor i den nationella topplistan. Vilken skola klarar flest vändor?  Korpen ligger bakom denna fantastiska utmaning. Häng på! Läs mer på skoleverest.se

Intervju om utomhusundervisning

Lyssna till en intervju som Luften är fri gjort med Eva Krantz från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad om värdet av samverkan och dialog kring utomhusundervisning.

Räven Räv och Haren Hare

Naturskolans medarbetare Räven Räv och Haren Hare vill gärna inspirera barn och unga att ta sig ut och röra på sig och uppleva naturen för att lägga grunden för en hälsosam livsstil i framtiden. Varje månad under friluftslivets år har Naturskolan i Nynäshamn tagit fram filmer på olika teman. Se alla filmer på nynashamnsnaturskola.se

@uteklassrummet på Instagram

Malin Gustafsson är lärare och försöker vara utomhus varje skoldag med sin klass. Malin driver Instagramkonton @uteklassrummet där hon publicerar exempel på lektionsupplägg och bidrar med sin erfarenhet och kunskap. Ett tips för dig som vill bli inspirerad.

gillanaturen.se

På Gillanaturen.se samlas inspiration till undervisning om och i naturen. Där hittar du aktiviteter och övningar som kan genomföras i vardagsnära natur och som inte kräver någon avancerad utrustning. Under september och oktober 2021 pågår också Gilla naturens fototävling där mellanstadieklasser kan vara med och tävla med sina bästa tips för att #måbrainaturen, #lärainaturen eller #hjälpanaturen

Tips för att komma igång med undervisning utomhus

Naturskyddsföreningen delar med sig av sina bästa tips:

 • Samla eleverna efter eller innan en rast och inled/avsluta lektionen utomhus.
 • Samla eleverna på samma plats på skolgården.
 • Starta med samling i ring där elever står ”axel mot axel”.
 • Gör detta till en vana. Schemalägg ett lektionsmoment utomhus en gång i veckan så blir eleverna vana att ha undervisning utomhus.
 • Börja med enkla moment. Förslag på aktiviteter hittar du här.
 • Förbered eleverna på upplägget i förväg i klassrummet.
 • Ha en tydlig inledning och ett tydligt avslut på aktiviteten.
 • Bestäm ett ljud som betyder samling, till exempel en busvissling, djurläte eller ta med ett instrument eller en visselpipa.

Och lite materialtips:

 • Hårda underlägg med klämmor för rit- och skrivuppgifter.
 • Klädnypor eller piprensare för att hänga upp frågor, bilder m.m. i buskar och träd.
 • En låda med uppdragskort att dela ut till snabba elever som har tid över.
 • Något som producerar ljud som signalerar samling.

Projekt Luften är fri – lära ute

Här listar vi projekt som under friluftslivets år arrangerar aktiviteter kring lära ute.

Lära in ute – podcast från Jönköpings kommun
Sabine Lind Natuskolan på @upptech Jönköpings kommun pratar om utomhuspedagogik med Maria Hammarsten, doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik vid Jönköping University. Ett avsnitt ur en serie om friluftsliv som publicerats av Jönköpings kommun för Friluftslivets år.

Kalender

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-11-22