Friluftsdagar behövs för alla åldrar.

#sverigesfriluftsdag

Senast uppdaterad 2021-08-16

Hela Sverige behöver en friluftsdag! Och kanske behöver Sveriges arbetsplatser en friluftsdag lite extra. Projektet hoppas att många arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda på friluftslivets dag, den 29 april, eller att de erbjuder de anställda en friluftsdag andra dagar på året – det är inte datumet som är det viktiga, utan att få igång friluftsdagar generellt. 

Friluftsliv på jobbet

Friluftsdag på arbetsplatsen är en möjlighet för dig som arbetsgivare att verka för en sund arbetsplats och god personalhälsa. Genom friluftsliv på arbetstid skapar du möjligheter för återhämtning och teambuilding och till att inspireras av naturen och varandra. I Handledning för arbetsgivare hittar du den hjälp du behöver i planering och genomförande – även i pandemitider. Så vad väntar du på, ut och njut med jobbet! Ladda ner handledningen här!

Friluftsliv i skolan

Friluftsdagarna har varit ett mycket uppskattat och viktigt inslag i den svenska skolan. Det handlar om att alla barn får prova friluftslivet och se att rörelse kan vara mer än tävling och prestation, det handlar också om kopplingen och förståelsen till naturen, att må bra och ha roligt. Idag är friluftsdagarna i skolan inte längre obligatoriska, däremot kan skolledningen ta beslut om att genomföra friluftsdagar. Luften är fri vill uppmuntra skolor och lärare att efterfråga lokala föreningars och naturskolors stöd.   På vår skolportal finns forskning, utbildningsmaterial och lärarstöd med massor av bra tips på skolaktiviteter utomhus. Till skolportalen.

Friluftsliv bidrar till bättre hälsa

Man ser allt fler människor som mår dåligt både fysiskt och psykiskt. Sjukskrivningstalen har ökat de senaste åren och den vanligaste orsaken till sjukskrivning är idag stress. Vi har också många ovana som behöver en introduktion till friluftslivet. Friluftsliv är ett sätt för landets arbetsgivare att skapa en attraktiv arbetsplats och visa sina medarbetare en väg att minska stressnivåer och hitta ett enkelt sätt att röra sig.  

Månadens webbinar

Den 14 april arrangerade Luften är fri ett webbinarium om ”Vikten av friluftsdagar i alla åldrar”. Går att se i efterhand via denna länk.

 

Projekt Luften är fri – hela Sveriges friluftsdag

Bohusläns Museum bjuder in arbetsplatser i Bohuslän till en friluftsdag med kultur, natur och friskvård.

Emmaboda kommun tar med kommunens skolklasser och förskolor på en Väsenvandring under april och maj.

Fritidsbanken som resurs för friluftsdagar. Som ett bibliotek för utomhusaktiviteter – fritt för alla att låna utrustning i 14 dagar.

Friluftsfrämjandet Munkedal erbjuder friluftsdagar för elever i åk 4-6 och för nyanlända i samarbete med Munkedals kommun.

Höörs kommun uppmanar alla att göra en egen friluftsdag på minst 30 min under april och lottar samtidigt ut fem friluftskit till de som gör inlägg i sociala medier och använder hashtaggarna.

Kungsbacka kommun uppmärksammar Hela Sveriges friluftsdag genom att anordna drop-in aktiviteter i Kungsbackaskogen.

Naturskolan i Umeå erbjuder under hela 2021 alla mellanstadieklasser i Umeåregionen möjlighet att boka en dag med friluftsliv. Naturskolan finns i många svenska kommuner, läs mer på Naturskoleföreningens hemsida.

Naturum Hornborgasjön har tagit fram en Utmaning för alla,  som handlar om att ge sig ut i naturen i vår och i sommar och kryssa av minst fem aktiviteter från listan, så deltar man i en tävling som pågår tom 31 augusti.

I Vallentuna bjuder kommunens friluftsorganisationer in till en friluftsdag varje dag under hela april.

Varbergs kommuns anställda gav sig ut i vildmarken för att inspirera invånarna andra att komma ut i naturen. Att umgås och mötas ute är framtiden!

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-08-16