Den 7-8 september ordnar Naturvårdsverket Tankesmedjan för friluftsliv.

Senast uppdaterad 2021-09-02

Hur kan vi fortsätta vara många i naturen

Under de senaste åren har vi sett ett stort ökande intresse för friluftslivet och för naturen. Glädjande på många sätt! Inte sant? Men vi har också på vissa platser fått se baksidan av guldmyntet; trängsel, nedskräpning och överfulla parkeringar.

Naturvårdsverket bjuder in till att jobba tillsammans under två dagar med utmaningar för att vi ska kunna fortsätta vara många i naturen. Årets tankesmedja blir digital och därför kan många fler än vanligt delta.

Vi behöver hitta vägarna framåt

På årets Tankesmedja för friluftsliv kommer vi arbeta med konkreta fall som rymmer de utmaningar som vi sett att det ökade besökstrycket i naturen har bidragit till och som vi ser att vi gemensamt behöver lösa. Den kunskap vi jobbar fram kommer göras öppet tillgänglig efter tankesmedjan.

Kontakt:
Anna Emmelin projektledare,
anna.emmelin@naturvardsverket.se

Fotograf profilfoto:
Mattias Roos/Kristianstads kommun CC BY-NC

Jag vill...

Här finns utmaningarna

Gällivare växer snabbt, kommunen har akut behov att säkra tillgång till natur för invånarnas friluftsliv.

Mer om utmaningen

Undersöka möjligheten att utvidga samarbete på åsen för att förvalta en mångfald av värden gemensamt och klokt.

Mer om utmaningen

Hur förstå och beskriva landskapets årsrytm så att man skapar strukturer och samarbeten för att agera proaktivt.

Mer om utmaningen

Stadsutveckling – hur kan så många som möjligt samsas och använda den tätortsnära naturen på ett hållbart sätt?

Mer om utmaningen

Att skapa upplevelser som får den stressade Instagramjägaren att lugna ner stegen.

Mer om utmaningen

När en utveckling oroar och en kritisk vändpunkt närmar sig: om konsten att kommunicera konstruktivt och nå fram.

Mer om utmaningen

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-02