Utmaning 1  – Gällivare, Norrbottens län, Lappland

Gällivare växer snabbt kommunen har akut behov att säkra tillgång till natur för invånarnas friluftsliv.

Senast uppdaterad 2021-09-06

Utmaning

Samhällsomvandling skapar akut behov av att säkra sociala värden. Hjälp oss hitta nycklarna!

Bakgrund

Gällivare växer snabbt på grund av flytten av tätorten Malmberget och etableringen av industri för tillverkning av fossilfritt stål. Kommunen har akut behov av att långsiktigt säkra tillgång till natur för invånarnas friluftsliv.

Eftersom de egna markresurserna är knappa vill kommunen sluta långsiktiga avtal med andra skogsägare om anpassad skogsskötsel. Hjälp Gällivare kommuns fritidsutvecklare, Pia Sundvall, hitta sätt att snabbt och långsiktigt säkra tillgången till sociala värden på annans mark.

Fallägare:
Pia Sundvall, fritidsutvecklare Gällivare kommun

Arbetet med Gällivares utmaning leds av:
Malin von Essen, IAF Certified™ Professional Facilitator

Frågor i fokus

  • Hur kan kommunen genom avtal bevara och säkerställa de viktigaste sociala värdena och andra viktiga ekosystemtjänster i tätortsnära skogar som kommunens inte själv äger?
  • Vad kan få markägare runt Gällivare tätort att vilja avtala om skogsskötsel för att nå mål som har med friluftsliv och rekreation att göra?
  • Hur kan skogsmarken bidra som kolsänka och med sociala värden i omvandlingen till ett fossilfritt hållbart samhälle?
  • Är det givet att det finns en intressekonflikt mellan brukad skog och friluftsliv?

I filmen hör du Pia Sundvall beskriva fallet med Gällivare.

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

Frågorna om att långsiktigt säkra tillgång till natur nära tätorter och att lyfta skogens många olika värden, har blivit högaktuella på många ställen i Sverige under pandemiåren. Kanske öppnar detta för nya sätt att tänka och gör plats för olika perspektiv att mötas och tillsammans skapa nya lösningar och samarbetsformer för att förvalta en gemensam plats. Med Gällivares akuta situation som utgångspunkt utforskar vi dessa frågor på Tankesmedjan för friluftsliv 7 och 8 september. Utmaningen ligger i att kunna beskriva och kommunicera olika typer av värden – ekonomiska, social och ekologiska, värden för enskilda människor och företag och gemensamma värden för människor och natur på platsen. Och göra det så att människor med olika yrken, bakgrund etcetera, förstår varandra och kan samtala om vad som ger livskvalitet. Det handlar också om överenskommelser, kontrakt och skapa struktur för att bygga långsiktiga relationer för att en plats ska vara trivsam att bo på. Du är varmt välkommen att bidra med din kunskap och erfarenhet.

Tips för dig som vill förbereda dig inför arbetet 7 och 8 september

Tips 1
Kommer inom kort.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-06