Utmaning 6 – Flatruet, Bergs kommun, Härjedalen

När en utveckling oroar och en kritisk vändpunkt närmar sig: om konsten att kommunicera konstruktivt och nå fram.

Senast uppdaterad 2021-09-06

Bakgrund

Flatruet är ett lågfjäll i nordvästra Härjedalen, mellan Mittådalen i Härjedalens kommun och Ljungdalen i Bergs kommun. Över Flatruet går Flatruetvägen, Sveriges högst belägna landsväg, som är stängd nattetid under vintern samt vid dåligt väder. Flatruet är renbetesfjäll och Mittådalens sameby har en renskiljningsplats nära vägen. Flatruetvägen används mycket av turister och är viktig för bofasta på bägge sidor om Flatruet.

Frågor i fokus

  • Hur ser förutsättningarna och ramarna ut för ett hållbart liv och användande av naturen i allmänhet och Flatruet i synnerhet? Vad är viktigt känna till om platsen?
  • Hur kan vi använda våra olika perspektiv för att agera tillsammans när utvecklingen inte går i den riktning vi önskar?
  • Vilka berättelser möter dem som besöker Flatruet i nuläget? – vad ger det för möjlighet att förstå hur jag kan vara en del av den här platsen och leva i enlighet med mina värderingar?

Fallägare:
Sandra Landén, näringslivsutvecklare Bergs Kommun

Arbetet med Flatruets utmaning 7-8 september leds av:
Jesper Hök, Gro co-creating Sustainability

Utmaning

När en utveckling oroar och en kritisk vändpunkt närmar sig: om konsten att kommunicera konstruktivt och bygga relationer för att hantera en kritisk situation. Och inte minst hur nå fram genom brus och myter på sociala medier.

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

Var med och utforska dessa frågor och hitta vägar fram. Under pandemiåren har vi sett många platser runt om i Sverige som har liknande utmaningar som de i Flatruet. Man närmar sig en tipping point, risk för ökade konflikter och låsta lägen som kommer hindra en hållbar utveckling på sikt. Kanske har du värdefull erfarenhet eller befinner dig i en liknande situation? Att kommunicera i krislägen, att samordna kommunikation från lokal till nationell nivå, att agera konstruktivt när man samtidigt behöver skapa förändring på kort sikt nu och bidra till långsiktig förändring. Detta är utmaningar vi fått mycket erfarenhet av under pandemiåren och med all sannolikhet kommer få brottas med i ökande grad i och med klimatförändringarna. Kanske har du erfarenhet av situationer som den i Flatruet? Kanske känner du platsen väl och har tankar om hur berättelser om platsen kan skapa förståelse och stödja samexistens mellan tillfälliga besökare och de som har Flatruet som del av sin livsmiljö och sitt hem.

I filmen hör du Sandra Landén beskriva fallet med Flatruet.

Tips för dig som vill förbereda dig inför arbetet 7 och 8 september

Tips 1
Kommer inom kort.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-06