Utmaning 5  – Skuleskogen, Höga Kusten, Västernorrlands län

Att skapa upplevelser som får den stressade Instagramjägaren att lugna ner stegen.

Senast uppdaterad 2021-09-02

Utmaning

Att skapa upplevelser som får den stressade Instagramjägaren att lugna ner stegen.

Om upplevelsen bortom bilden; samtidssagan om ett naturområde som genom sin storslagenhet blev ofrivillig Instagram-modell. Om skogen som blev poppis genom TV och tips från Folkhälsomyndigheten och snart lockade lika stora som stressade besökarskaror. Om skönheten som förtvivlat längtade efter att kunna locka sina besökare till den djupare meningen att finna bakom bildytan.

Tänk om naturbesökaren som kom för att ta bilder av en önskvärd identitet i stället skulle hitta hem som naturupplevare?

Fotograf: Erik Engelro
Länsstyrelsen Västernorrland

Bakgrund

Skuleskogen inrättades år 1984 som Sveriges 19:e nationalpark. Ingen annanstans är Bottenhavet så djupt och öarna så höga som här längs Höga Kusten.

Totalt har Skuleskogen cirka 30 kilometer vandringsleder och ett antal övernattningsstugor. Skuleskogen har på senare tid blivit en populär plats för vandrare världen över. Höga Kusten Hike är det största vandringsarrangemanget med passage genom Skuleskogen innan vandringen fortsätter längst Höga Kustenleden.

Fallägare:
Jean Esselström, friluftslivssmordnare Länsstyrelsen Västernorrland

Arbetet med Skuleskogens utmaning 7-8 september leds av:
Kajsa Balkfors, en av entreprenörerna och ledarna bakom Cirkus Cirkör Un leash

Frågor i fokus

  • Vad kan vi göra för att besökare ska uppleva mer mening som naturupplevare och belasta mindre som naturkonsument?
  • Vad lockar besökare till Skuleskogen idag? Vad hindrar den från att gå djupare än bildytan? Vad inspirerar till att fördjupa förståelsen för naturen och vidgad natursyn?
  • Hur kan vi inspirera till beteendeförändringar i relation till naturen?
  • Vad kan de med ansvar som förvaltning, upplevelsedesign och kommunikation göra för att bidra i denna riktning? Vad kan andra göra? Vad kan vi som är intressenter och del av ekosystemet göra tillsammans? (Besökare, boende, förvaltare, intressenter, aktivister, entusiaster, politiker.)

”No one will protect what they don´t care about; and no one will care about what they never experienced.” David Attenborough

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

Frågorna och utmaningarna vi kommer arbeta med är akuta specifikt för utvecklingen av Skuleskogens förvaltning och hela ekosystemet kring detta unika område – men de är aktuella för alla naturområden och inte minst allmänmänskligt intressant. Vi bjuder därför in alla intressenter med specifik koppling till Skuleskogen eller till andra liknande områden och situationer att delta. Tankar och djupare frågor, relationer och konkreta idéer som skapas under detta utmaningslabb kommer leva vidare, testas och generera lärande.

I filmen hör du Jean Esselström beskriva fallet med Skuleberget.

Tips för dig som vill förbereda dig inför arbetet 7 och 8 september

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-02