Utmaning 3  – Fulufjället, Dalarna, på gränsen mellan Sverige och Norge

Hur förstå och beskriva landskapets årsrytm så att man skapar strukturer och samarbeten för att agera proaktivt.

Senast uppdaterad 2021-09-06

Bakgrund

Fulufjällets nationalpark är ett kärt besöksmål i södra delen av fjällkedjan. Turister kommer från när och fjärran. Här finns ett av Sveriges högsta vattenfall och världens äldsta träd.  Parken har varit tidig med att tillämpa internationell erfarenhet av hur man kan hantera många besökare och olika traditioner av vildmarksliv med närhet till ett känsligt naturområde. Det finns massor av kunskap knuten till nationalparken; det har gjorts många studier och mycket forskning. Trots detta upplever de som förvaltar platsen att det är svårt att agera proaktivt: att tillämpa alla kunskaper och erfarenheter med god timing och vara resurseffektiva.

Frågor i fokus

  • Hur kan vi bli bättre på att ta beslut vid rätt tidpunkt och se till att vi har de resurser vi behöver vid de tillfällen när vi har möjlighet göra insatser i reservatet; när det minst stör naturen och våra besökare.
  • Hur får vi ihop årsrytmen i landskapet med det finansiella året? Hur kan vi se till att den rapportering vi behöver göra till vår finansiella redovisning också blir ett meningsfullt gemensamt lärande för oss som arbetar med och har ansvar för Fulufjället?
  • Hur beskriver vi Fulufjällets årscykel på ett sätt som underlättar samarbete mellan natur och människor? Vad behöver vi för bilder och illustrationer för att underlätta att bevara och föra över kunskap mellan dem som gemensamt förvaltar platsen?

Utmaning

Fallägare:
Henny Sahlin, friluftslivssamordnare Länsstyrelsen i Dalarna
Sofia Tiger, föreståndare naturrum Fulufjället
Sofia Stenberg, landskapsarkitekt, Naturvårdsförvaltare fjällenheten Dalarnas län

Arbetet med Fulufjällets utmaning 7-8 september leds av:
Magdalena Musiala, Incredible Mess AB

Vår utmaning är att få till strukturer och samarbeten som tar hänsyn till landskapets årsrytm och ger stöd för oss att agera proaktivt; använda de resurser vi har effektivt, vara förutseende och tillämpa all den kunskap och erfarenhet som finns om Fulufjället. Vi kommer arbeta med att beskriva årsrytmen i landskapet så att vi kan synkronisera den på ett bra sätt med de aktiviteter som finns i det finansiella året; rapportering, utvärdering för verksamhetsplanering, budget, beslut etc.

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

I filmen hör du Henny Sahlin och Sofia Tiger beskriva fallet med Fulufjället.

Fulufjällets utmaning har betydelse för att resurser till friluftsliv – tid, kunskap, skattepengar mm. – ska användas väl. Med strukturer, rutiner samt beslut som ligger vid rätt tillfälle i årsrytmen går det att göra ett bra jobb och ge möjlighet för många att var i naturen. Med fel strukturer skapas onödiga konflikter, resursslöseri och det bli svårt att agera snabbt på oväntade förändringar som klimatförändring, nya besöksströmmar etc. Många inom friluftslivet känner troligen igen sig i det ständiga jobbet att få till strukturer som ger bra rytm i arbetet. En gemensam förståelse och beskrivning av årsrytmen är en viktig komponent. Kanske har du arbetat med detta?

Kanske har du erfarenhet av liknande utmaningar från andra näringar som också behöver strukturer som följer årets skiftningar i landskapet; jordbruk, trädgårdsskötsel. Kanske sitter du i en styrelse som fått till en årsrytm som stödjer verksamheten att göra rapporteringar och utvärderingar vid tillfällen då det verkligen kommer till nytta?

Tveka inte att anmäla dig om du känner att din kunskap och erfarenhet kan var värdefull! Eller du kanske vill vara närvarande för att lära och ta med kunskap till en annan plats?

Tips för dig som vill förbereda dig inför arbetet 7 och 8 september

Tips 1
Kommer inom kort.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-06