Den 7-8 september ordnar Naturvårdsverket Tankesmedjan för friluftsliv

Senast uppdaterad 2021-07-29

Den 7 september klockan 9.00 slås de digitala portarna upp till årets Tankesmedja för friluftsliv. Med ett helt nytt upplägg så att fler har möjlighet att delta än tidigare.

Friluftslivet i Sverige har nog inte varit viktigare än nu. Under de senaste åren har vi sett ett stort ökande intresse för friluftslivet och för naturen. Besökarna är många och naturen används som mötesplats, för aktiviteter och för återhämtning. Glädjande på många sätt! Inte sant?

Men vi har också på vissa platser fått se baksidan av guldmyntet; trängsel och nedskräpning i den tätortsnära naturen, på vissa platser i skogen, på vattnet, på fjället och på parkeringarna. Fler olika typer av friluftsliv som ska samsas i naturen och nya utmaningar för markägare och de som tar hand om landskapen för friluftslivet.

För att kunna tillvarata den positiva sidan och kunna fortsätta vara många i naturen behöver vi ta tag i utmaningarna nu!

Låt oss samarbeta!

Vi behöver hitta vägarna framåt. På årets Tankesmedja för friluftsliv kommer vi därför arbeta med konkreta fall som rymmer de utmaningar som vi sett att det ökade besökstrycket i naturen har bidragit till och som vi ser att vi gemensamt behöver lösa. De olika fallen som vi kommer arbeta med har kommit in från olika platser runtom i Sverige; i den tätortsnära naturen, i skogen, på och vid vatten och i fjällen. Fallen är valda för att de innehåller utmaningar som vi ser på många ställen i landet och den kunskap vi jobbar fram kommer göras öppet tillgänglig efter tankesmedjan.

Du kan delta på olika sätt

När vi arbetar med de olika fallen kan du delta på olika sätt:

Kunskap och erfarenhet

Du kan välja att bidra aktivt med din kunskap och erfarenhet i arbetet med en viss utmaning under båda dagarna. Titta på vilken utmaning som du vill vara med och arbete med och anmäl dig. Utmaningarna presenteras 5 juli här och även på Luften är fris hemsida. Tveka inte att anmäla dig om du känner att din kunskap och erfarenhet är värdefull – du kanske är expert eller du kanske känner platsen väl. För att nå framgång behöver ha många olika perspektiv på dessa utmaningar. Platserna för att delta på det här sättet är begränsade, så tveka inte utan slå till om du känner att här kan du göra nytta för att vi ska kunna fortsätta vara många i naturen.

Lyssna och lära – hoppa mellan utmaningar

Du kan också välja att hoppa runt mellan de olika utmaningarna. Väljer du den här typen av deltagande blir du inbjuden att arbeta med olika frågor och delta i samtal. Du kan också välja en passivt lyssnande roll.

Välkommen!
/Naturvårdsverket

Kontakt:
Anna Emmelin projektledare,
anna.emmelin@naturvardsverket.se

Fotograf profilfoto:
Mattias Roos/Kristianstads kommun CC BY-NC

Jag vill...

Tankesmedjans medskapare

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-07-29