Utmaning 4  – Sisjön, Göteborg, Västergötland

Stadsutveckling – hur kan så många som möjligt samsas och använda den tätortsnära naturen på ett hållbart sätt?

Senast uppdaterad 2021-09-06

Bakgrund

Göteborg växer kraftigt som alla större städer i Sverige. Behovet av tillgänglig natur nära staden blir allt större, liksom intresset från många olika grupper att vistas och aktivera sig i denna natur. Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad har valt ut ett aktuellt fall i södra delen av kommunen, en mil söder om centrala Göteborg i närheten av Sandsjöbacka naturreservat, som sträcker sig vidare in i Mölndals och Kungsbacka kommuner.

Frågor i fokus

  • Med pågående stadsutveckling i närheten av reservatet, vad kan man göra för att så många som möjligt ska kunna samsas och använda det skyddade naturområdet på ett hållbart sätt?
  • Här vill människor kunna promenera, springa, träna på utegym, bada, grilla, cykla, rida, fiska, skåda fågel eller bara njuta av naturen i stillhet – hur kan så många som möjligt samsas och använda naturen på ett hållbart sätt?

Utmaning

Var med och bidra till diskussioner och förslag för att hantera förändringarna vid Sandsjöbacka, tillsammans med flera av de kunniga medarbetarna på Park- och naturförvaltningen och Västkuststiftelsen som jobbar med detta och många andra områden med värdefull natur och många besökare! Det handlar om att skapa förståelse mellan olika grupper som använder landskapet på olika sätt motionärer, cyklister, ryttare m.fl. Det handlar om sätt att kommunicera och skapa berättelser som leder till samarbete och att tillsammans vårda möjligheterna vara i naturen. Det handlar också om vilka möjligheter kommunen och reservatsförvaltaren har att möta de förväntningar på anläggningar och service som närboende och besökare har.

Fallägare:
Park- och Naturförvaltningen i Göteborg

Arbetet med Göteborgs utmaning leds av:
Anders Arnell vid Centrum för Naturvägledning, SLU

Wanted – bidra till morgondagens friluftsliv

Sisjön, precis som många andra områden nära växande tätorter, står inför utmaningar av en ny kaliber. Intresset för att vara i naturen har exploderat, kunskap och information behöver nå fram till folk med mycket olika kunskap och erfarenhet av naturen. Tilltalet och berättelserna är viktiga för att välkomna, inkludera och skapa förståelse för vad som krävs för att vara många på naturområdena nära tätorter. Det finns massor av värdefull kunskap att omsätta i handling.

Tveka inte att anmäla dig om du känner att din kunskap och erfarenhet kan var värdefull!

I filmen hör du Ingela Gustavsson beskriva fallet med Sisjön, Göteborg.

Tips för dig som vill förbereda dig inför arbetet 7 och 8 september

Tips 1
Kommer inom kort.

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-09-06