Skip to main content

I juli invigde Sävar IK/Korpen en 18-hålsbana med hjälp av Norra Skog och Länsstyrelsen i Sävar. Föreningen gjorde en mätning av antal passerande med hjälp av Umeå Fritid. Sammantaget har häpnadsväckande 5382 personer passerat under de tre första månaderna. Det är en hög siffra med tanke på hur många som valt att röra på sig i skogen som i annat fall kanske varit stillasittande.

För att få ett folkhälsoperspektiv på den siffran innebär det att personer som spelat discgolf i Sävar tillsammans rört på sig 10 764 km, en sträcka motsvarande avståndet Sävar-Kapstaden. Om man räknar medelvärdet under de månaderna (1794 stycken i månaden) och även tar med maj, juni och oktober så skulle det potentiellt sett vara närmare 10 000 besökare på Sävar discgolf-bana per säsong.

Om varje discgolfare betalat 20 kr per speltillfälle hade det inbringat 107 640kr till föreningen. Det hade bekostat stora delar av banan. Den summan återfinns dock inte på föreningens Swish-konto…

Sävar IK/Korpens slutsats är att:

  1. Discgolf är en växande folksport som aktiverar många att ha ett fritidsintresse i skogen. Friluftslivsperspektivet
  2. Discgolf har potential att nå målgrupper som för närvarande inte är aktiv i idrott att ha ett aktivt friluftsliv. Folkhälsoperspektivet
  3. Utifrån ett finansieringsperspektiv kommer discgolfen tills vidare att behöva finansiering från annat än deltagar- och medlemsavgifter. Kommuner, regioner och andra aktörer som ansvarar för medborgarnas folkhälsa bör kunna ses som potentiella finansiärer av utbyggnaden av fler discgolf-banor.

Leave a Reply