Skip to main content

Efter sex månader har Skånestafetten gått i mål. Landshövding Anneli Hulthén startade utmaningen i slutet av mars, och den 22 september cyklade Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlövs kommun, den sista etappen till Stortorget i Malmö för att överlämna den cykelpump som färdats minst 957 kilometer genom 120 naturreservat och friluftsområden i de 33 skånska kommunerna.

Uppslutning från alla skånska kommuner

Samtliga skånska kommuner har deltagit. Uppslutningen och kreativiteten har varit stor, bland annat har kommunalråd, näringslivschefer, cykelklubbar och kommuninvånare deltagit.

– Det är jätteroligt att Skånestafetten har engagerat så många. Jag tog det här initiativet för att uppmärksamma Friluftslivets år 2021. Skåne har fantastiska natur- och kulturmiljöer och många ligger nära våra tätorter. Skånestafetten visar att det går att cykla till naturen, vi behöver inte ta bilen, säger landshövding Anneli Hulthén.

Startade för sex månader sedan

­Den 26 mars cyklade Anneli Hulthén den första sträckan till naturreservatet Bunkeflo strandängar och lämnade över en stafettpump till Malmö stad. Därefter har stafetten, och pumpen, färdats från kommun till kommun, där varje kommun har valt att cykla till ett eller flera naturområden inom kommunen. Några kommuner har valt att vandra eller paddla kanot. Många har besökt något av Skånes över 300 naturreservat. Alla etapper finns dokumenterade här

Aktiviteter från andra landshövdingar

Andra landshövdingar genomför under 2021 andra typer av friluftsinsatser efter en utmaning av Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

– Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv, och öka medvetenheten om allemansrätten och friluftslivets värden. Friluftsliv ger oss väldigt mycket: hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Malin Andersson, friluftsamordnare på Länsstyrelsen Skåne.

Om du vill se mer från Landshövdingestafetten i andra län, kolla in #landshövdingestafetten på Instagram.

Om Skånestafetten:

Fokus för Skånestafetten är ett lyfta det enkla och tillgängliga friluftslivet som kan utövas av alla. Genom att cykla lyfter vi möjligheten att upptäcka fina naturområden i våra närområden och därmed också minska trycket på parkeringsplatser i naturen.
Här kan du läsa mer

Se också den fantastiskt fina och inspirerande filmen om Skånestafetten på Youtube

Leave a Reply