Skip to main content

Olofström är Sveriges friluftskommun 2021. Det meddelades direkt från Tankesmedjan för friluftsliv tidigare idag.

Kommunen kammade hem full pott i undersökningen, 32 av 32 möjliga poäng, och visade dessutom för juryn att de arbetat aktivt för att stärka barn och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen, vilket undersökningen har extra fokus på i år.

Juryns motivering

”Olofström har tidigare vunnit pris som Sveriges friluftskommun och har under pandemiåret särskilt visat hur de arbetat med att väva in barnkonventionen i friluftsarbetet. De beskriver hur de arbetat gemensamt inom kommunen för att möjliggöra för barn och unga att använda kommunens mark som naturliga lärmiljöer och för kreativa aktiviteter. Kommunen har engagerat skolor och förskolor i olika friluftslivsprojekt där barnen själva varit delaktiga i att rösta fram teman och arbetssätt.”

Det är fantastiskt att få den här utmärkelsen för andra gången. Det betyder jättemycket för oss som jobbar med frågorna och är ytterligare ett bevis på att det vi gör är viktigt, inte minst nu när det är tema barnkonventionen, säger Daniel Ottosson, samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun.

Olofströms kommun arbetar aktivt för att barn och unga ska kunna använda den närliggande naturen för aktiviteter både på sin fritid och under sin skol- och förskoletid. Ett av kommunens övergripande mål är sedan länge ”barnen i centrum” och inom friluftsområdet ser man kopplingen till barnkonventionen som en naturlig del.

Läs mer om Olofströms utmärkelse på naturvardsverket.se

Årets förbättrare

Partille är årets förbättrare inom friluftsliv, ett pris i utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2021. Partille är den kommun som förbättrat sitt friluftsarbete mest av alla under den senaste treårsperioden genom ett aktivt friluftsarbete som kommer invånarna till nytta. Läs mer om Partilles utmärkelse här!

Läs mer:

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Leave a Reply