Skip to main content

Välkommen till ett webinar i samarbete mellan projektet ”Luften är fri” och Innocode. I webinariet fokuserar vi på kommunikationsperspektivet, och vikten av att kommunerna når ut till invånarna för att aktivera nya målgrupper i friluftslivet.

Info & anmälan

När: Tisdag 16/3 kl 11.00-11.45
Var: Innocode skickar en länk dagen innan webinariet.

Agenda

Hur kommunicerar man friluftsliv med mål att aktivera medborgarna?
 Kommunerna och Luften är fri med gemensamt mål – aktivera medborgarna genom friluftsliv
 Varför ska man stimulera friluftslivet, och aktivera medborgarna?
 Hur kan projektet Luften är fri bidra, och hjälpa kommunerna?
 Hur kan friluftsorganisationerna och kommunerna samverka?
 Vikten av att ha kommunikationen ”i handen” – alltså i telefonen
 Konkreta exempel på projekt kommunerna genomför under året.
 Kan vi inspirera och lära av varann?

Digitala lösningar och idéer för att stödja friluftskommunikation och -aktiviter
Konkreta exempel på kombinationen digital teknologi + friluftslivsinitiativ?
 Platsdata + app – exempel på användning och nytta för kommun & invånare
 Hur kan appen ”Luften är fri” stödja kommunernas kommunikation kring friluftsliv?
Så kopplar ni in kommunens kommunikation i appen ”Luften är fri”.

Anmälningstiden har gått ut!

Leave a Reply