Skip to main content

Regeringen meddelade idag att de i årets budget föreslår att Svenskt Friluftsliv får utökat anslag med 50 miljoner kronor. Det är dubbelt upp från tidigare 47,8 miljoner i statligt anslag – som kommer friluftslivet till del.

Svenskt Friluftsliv och dess medlemmar välkomnar den av regeringen föreslagna anslagshöjningen. Även om friluftslivet har blomstrat under pandemin så har friluftslivets organisationer inte kunnat möta den ökade efterfrågan under pandemin. Med den i budgeten föreslagna anslagshöjningen kommer vi att kunna möta människors ökade efterfrågan på friluftsliv, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv tog med hjälp av NOVUS i våras fram en Friluftsbarometer som bland annat visade att 38 procent av de tillfrågade ägnade sig mer åt friluftsliv under pandemin än tidigare. Forskningsprogrammet MISTRA Sport and Outdoor kom med en rapport i slutet av 2020 som visade att fler är ute mer och också besöker nya platser i naturen.

Friluftsorganisationerna har haft behov av utökade resurser under en lång tid, och att det nu ser ut som att en fördubbling av anslaget infrias är mycket efterlängtat! Det är glädjande att regeringen på detta sätt stödjer våra verksamheter att utöka sitt arbete och att vi kan nå ut ännu bredare med kunskap om allemansrätten. Vi har projekt som verkligen gör nytta, fler ungdomar i naturen och att nå ut i socioekonomiskt utsatta områden är bara några exempel, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt

Ulf Silvander, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Läs pressmeddelandet i pdf här.

Leave a Reply