Skip to main content

Välkommen till en digital Tankesmedja för friluftsliv, 7–8 september.

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart friluftsliv för alla

Har du erfarenheter av det ökade besökstrycket i naturen som du vill dela med dig av? Eller vill du lära dig mer? Då ska du absolut anmäla dig. Eftersom Tankesmedjan i år är digital finns det plats för fler.

Vi behöver hitta vägarna framåt

På årets Tankesmedja för friluftsliv kommer vi arbeta med konkreta fall som rymmer de utmaningar som vi sett att det ökade besökstrycket i naturen har bidragit till och som vi ser att vi gemensamt behöver lösa. Den kunskap vi jobbar fram kommer göras öppet tillgänglig efter tankesmedjan.

Mer information och länk till anmälan hittar du på luftenarfri.nu/tankesmedjan-utmaningar

Leave a Reply