Skip to main content

När Göteborgs Stad skulle ta fram ett förslag till ny översiktsplan tog de in experter på området – barnen!

Nära 250 barn mellan 8 och 17 år, från hela staden, har kommit till tals i dialogerna i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.  De har gett sina förslag på hur Göteborg kan utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad, och hur det ska vara möjligt att ge jämlik tillgång till stadens resurser.

Frågor som barn och unga lyfter är att det ska finnas trygga, spännande och gröna mötesplatser för alla i staden och att det finns tillgänglig, trygg och snabb kollektivtrafik och plats för fler cykelbanor. Även klimatfrågan lyfts.

– En av de viktigaste frågorna för de unga är att det ska finns bostäder för alla. Det egna hemmet är en viktig plats. Barn och unga lyfter också fram att det är viktigt med närhet till vatten, såväl badplatser som tillgängliga simhallar. Viktigt är också det gröna, både vid bostaden och skolan, fortsätter Lars Jonsson, utvecklingsledare på kulturförvaltningen, som är den andre projektledaren i projektet.

Detta finns nu dokumenterat i rapporten ”Barn och ungas perspektiv på Göteborgs Stads förslag till ny översiktsplan”.

Mer om detta och en riktigt skön film från barnens kreativa arbete hittar du på stadsutveckling.goteborg.se

Leave a Reply