Här hittar du programmet för konferensen Friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv.

Senast uppdaterad 2021-12-21

Stora scen. Välkomna!

Inledning med konferensens arrangörer och medskapare.

 • Annika Ismarker, projektledare Friluftslivets år och Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv
 • Marita Ljung, landshövding, Länsstyrelsen Jämtland
 • Can Savran, kommunalråd och Peter Jansson, ordförande kommunfullmäktige, Åre kommun
 • Patrik Jemteborn, konferencier

Vill du se det digitala programmet? Klicka här!

Deltagarnas förväntningar på konferensen

Luften är fri/Friluftslivets år – en sammanfattning

Friluftslivets år 2021 är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv. Vi sammanfattar friluftslivets år – vad har gjorts av vem, vilka effekter har kampanjen haft och vad gick inte som vi hade tänkt. Vi tittar också närmare på en av de större satsningarna under året – Landshövdingestafetten.
Medverkande: Annika Ismarker, Ylva Berner, Sanna Ameln och Johan Faskunger, Svenskt Friluftsliv – Friluftslivets år.

Panelsamtal: Hur har olika friluftsorganisationer jobbat med Luften är fri?

 • Sportfiskarna, Christoffer Brugge
 • Scouterna, Agnes von Essen & Tove Rehnman
 • Varbergs kommun, Sebastian Larsson
 • PINK, Friluftsfrämjandet Tyresö, Anna Ahlström & Anna-Stina Mattsson
 • Hej Främling! Östersund, Annika Christensson

Stora scen. Samtal om strandskyddet

Medverkande: Elon Wissing, Miljöpartiet, Can Savran, Centerpartiet, Ann Britt Åsebol, Moderaterna och Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv. Moderator: Cecilia Magnusson.

Parallella föreläsningar och workshops 1-4

Föreläsning 1 – Stora scen: Må bra i och genom naturen

Inblick i några projekt som fått medel under Friluftslivets år på temat Må bra.

Det är ”Häng med oss ut” som gör att jag orkar leva ett tag till – friluftsliv för bättre psykisk hälsa
Friluftsliv har en viktig roll i det hälsoförebyggande arbetet! Friluftsfrämjandet har tillsammans med flera skånska kommuner drivit friluftsprojektet Häng med oss ut! Vi kommer få höra om projektet, resultat och vunna erfarenheter för hur man genom friluftsliv och naturkontakt kan främja hälsa och välbefinnande hos de som behöver det allra mest.
Medverkande: Therese Rosenkvist, Friluftsfrämjandet Region syd & Sjöbo kommun.

Se presentationen

Lära genom att göra i naturen på 4H-gården!
4H-gårdar är en unik plats, ofta i stadsmiljö, där barn och unga lär sig om föreningsdemokrati, samspel djur/natur enligt 4H:s motto ”Lära genom att göra”. På 4H är alla är välkomna så som de är. Föreläsningen fokuserar på det upplevelsebaserade lärande där vi reflekterar, bearbetar och testar nya färdigheter. Välkomna till en inspirerande stund med 4H!
Medverkande: Bodil Åström, Riksförbundet Sveriges 4 H.

Se presentationen

Ain’t no mountain too high!
Rädda Barnen har under 2021 bedrivit projektet Ain’t no mountain too high med stöd från Friluftslivets år. Projektet har syftat till att underlätta friluftsliv för barn och familjer i utsatta områden i Örnsköldsvik och Östersund, i första hand nyanlända och asylsökande. En viktig pusselbit har varit barn- och ungdomars deltagande i planeringen av aktiviteter. Kom och lyssna på oss så får du veta mer om allt vi gjort!
Medverkande: Marie Forsberg och Maria Klavevik, Rädda Barnen.

Se presentationen

Vardagsnära natur och folkhälsa
Metodstöd för vardagsnära natur. Det finns ett stort kommunalt behov av metodstöd för att bevara och utveckla vardags- och bostadsnära natur för ökad naturkontakt, friluftsliv och folkhälsa. Myndigheterna presenterar ett kommande metodstöd för kommuner och tipsar om ett kommande webbinarium på temat. Medverkande myndigheter är Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Workshop 2 – Solskog 4: Hur kan digitala medier användas för att främja och underlätta friluftsliv?

Friluftslivets år 2021 har till stor del förlitat sig på digitala och sociala medier för att främja och stärka friluftslivet och stimulera samverkan mellan olika aktörer. Sanna och Bjarte redogör för sina respektive digitala erfarenheter under året och ger rekommendationer för framtida kampanjer och projekt.
Medverkande: Sanna Ameln, kommunikatör Luften är fri och Bjarte Falck Olsen Innocode.

Se presentationen

Workshop 3 – Solskog 5: Så lyfter vi det kvinnliga ledarskapet inom friluftslivet!

Vi kikar på hur kvinnliga äventyrare och ledare/guider når målgruppen unga kvinnor som är nya oerfarna i friluftslivet. Workshopen leds av PINK Friluftsfrämjandet och fokuserar på det kvinnliga ledarskapet och hur andelen kvinnor inom friluftslivet kan öka.
Medverkande: Anna Ahlström och Anna-Stina Mattsson, PINK Friluftsfrämjandet.

Workshop 4 – Solskog 6: Allemansrätten

Nationella dialoggruppen för allemansrätt jobbar med att konkretisera frågeställningar kring allemansrätten som är aktuella att arbeta med. Under den här workshopen presenterar dialoggruppen sitt arbete och bjuder in till dialog om allemansrätten.
Medverkande: Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket, Anders Blomberg, LRF, Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv.

Se presentationen

Parallella föreläsningar och workshops 5-7

Föreläsning 5 – Solskog 6: 10 tips som minskade skräpet i naturen 2021

Under sommaren 2020 kom larmrapporter från många håll om nedskräpning i naturen och i friluftsområden. Men efter sommaren 2021 hörs positivare röster från många håll i landet. Under föreläsningen låter vi röster från naturområden i olika delar av landet dela med sig av sina bästa tips på hur nedskräpning kan motverkas och vilka utmaningar som kvarstår för att vår natur ska slippa nedskräpning i framtiden.
Medverkande: Daniel Skog, Svenska Turistföreningen. Josefin Säfström, Håll Sverige Rent. Marit Sarri, STF Kebnekaise Fjällstation. Mir Grebäck von Melen, Vallentuna Kommun. Guillermo Chaminade, Söderåsens Nationalpark.

Se presentationen

Föreläsning 6 – Solskog 4-5: Skolan

Skolan, uteundervisningen och friluftslivet.
Lovisa och Emma berättar om Helsingborgs stads arbete med att skapa platser för utomhuspedagogik och friluftsliv på skolgården. Allt från ett nybyggt utomhusklassrum till lästräd, hängmattor och odlingar. Ett projekt som visar hur man kan samverka mellan skola, förvaltning och olika enheter inom kommunen.
Medverkande: Lovisa Cederström och Emma Sjöberg, Helsingborgs stad.

Se presentationen

Utevistelse och samverkan på barnens villkor
Idrottsdidaktiker och friluftslivssamordnare för Barn- och utbildningskontoret, Charlotta Bürger Hyllienmark berättar om Åre kommuns samarbete med Länsstyrelsen Jämtland och deras nya koncept Natursäker via skolan. Under hösten kommer alla idrottslärare och fritidshemspersonal fortbildas och tillsammans utveckla ett utbildningsmaterial och ett Natursäkerhetspass anpassat för alla årskurser. Rektorerna på Åre kommuns grundskolor ser stora skillnader i att idka friluftsliv mellan skolorna i relation till bakgrund och förutsättningar. Vi vill skapa en hållbar och likvärdig undervisning i utevistelse.
Medverkande: Charlotta Bürger Hyllienmark, Åre kommun

Se presentationen

Föreläsning 7 – Stora scen: Inkluderande friluftsliv

Utmaningen att skapa mer inkluderande friluftsmiljöer för alla!
Användande av natur och friluftsliv sker idag inte på lika villkor. Det finns en begränsad kunskap om hur besöksmål i naturen kan bli mer inkluderande. I den här föreläsningen presenteras resultat från forskningsprojektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer”, som drivs av forskare vid Mittuniversitetet och Östersunds kommun. Projektet syftar till att identifiera inom vilka områden som naturturismföretagen, liksom de offentliga organisationer som arbetar för att utveckla friluftsliv, kan öka tillgängligheten för alla.
Medverkande: Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet

Se presentationen

Luften är Fri – Fri Luft, Fritt Liv!
Vi vill att alla ska känna sig välkommen ut i det fria. Blommorna längs med stigen visar stolt upp sina färger, precis som du. Naturen ser dig och accepterar dig för den du är. Du är alltid välkommen, fjällen står kvar och träden välkomnar dig hem. Vi har mycket natur och frihet att njuta av här i Sverige. Det är viktigt att vi tar till oss av den, värnar och vårdar den, och respekterar det liv som den ger. Lika stolta som Armstrong och Aldrin var när de satte flaggan på månen för 52 år sedan, kan vi höja prideflaggan i den fria vinden ute i skogen och uppe på fjälltoppen. Hur inkluderande är besöksnäringen och destinationsbolagen? Vem vill man nå och varför? Vad krävs för att nå fler?
Medverkande: Preethi Huczkowski, RFSL Jämtland Härjedalen.

Se presentationen

Parallella föreläsningar och workshops 8-10

Workshop 8 – Solskog 6: Dialog och hänsyn Skogsbruk-Friluftsliv

Nationellt drivs sedan tio år ett framgångsrikt samverkansprojekt kring målbilder för god hänsyn till friluftsliv och rekreation. Men, hur är det med den lokala dialogen mellan skogsbruk och friluftsliv och hur uppfattas skogsbrukets hänsyn? Vi går igenom hur förutsättningarna ser ut och tillsammans utforskar vi hur det är med hänsynen och dialogen idag och hur hänsynen och dialogen kan utvecklas och förbättras.
Medverkande: Mattias Sandberg, Skogsstyrelsen & Malin Andersson, Länsstyrelsen Skåne län

Se presentationen

Workshop 9 – Stora scen: Hur kan organisationer inom friluftslivet och näringslivet samverka för att främja friluftsliv? 

Hur kan organisationer och näringslivet samverka för att få fler personer aktiva i friluftslivet? Näringslivet, föreningen, föreningens medlemmar och de som ännu inte är medlemmar har alla olika behov som behöver tas hänsyn till för att skapa lyckade samarbeten. Vi gör en behovsanalys för de olika intressenterna och diskuterar vad det skapar för möjligheter till samarbeten som gynnar alla parter.
Medverkande: Tomas FalkInnocode & Annika Ismarker, Friluftslivets år. 

Se presentationen

Workshop 10 – Solskog 4-5: Vilken är din natur? – Att skapa naturvägledning på besökarnas villkor

En workshop om hur vi kan möta olika besökare på sina villkor och utforma naturvägledning som gör skillnad. Ola Fransson från naturum Vålådalen delar med sig av perspektiv kring olika natursyn och erfarenheter om hur vi kan samsas i naturen. Per Bengtson från SLU Centrum för naturvägledning presenterar ett verktyg för att inspirera andra till naturupplevelser – Paradis ute. Sedan delar vi erfarenheter och diskuterar hur friluftslivet kan bidra till reflektion, förståelse och omsorg om planeten – och vad vi kan göra för att nå dit.
Medverkande: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning och Ola Fransson, Länsstyrelsen Jämtland, Naturum Vålådalen.  

Se presentationen

Stora scen

Attraktiva mötesplatser för friluftsliv skapar mening för unga

Kultur- och Fritidsförvaltningen på Varbergs Kommun har under Friluftslivets år genomfört ett stort antal aktiviteter för att ta ut ungdomar och personer med utländsk bakgrund i friluftslivet. Ungdomsgården i Bua planerade och genomförde projektet ”Blue Bua”, ett projekt med havet som främsta rekvisita som gav ungdomarna tillgång en välbehövd och stressfri tillflyktsort alldeles vid stranden under hela sommaren.
Medverkande: Rafael Zurbano, Varbergs kommun.

Prisutdelning och presentation av Årets naturvägledning 2021

CNV delar för andra gången ut pris till aktörer som tagit fram särskilt inspirerande naturvägledning. Per Sonnvik och Susanne Maarup, ordförande från Svenskt Friluftsliv presenterar vinnarna som får utmärkelsen.

Se presentationen

Sammanfattning av dagen

Se deltagarnas reflektioner och frågor från menti

Stora scen

Framtidens friluftsliv, inledning

 • Patrik Jemteborn, konferencier
 • Anna Emmelin, Naturvårdsverket, ansvarig för Tankesmedjan
 • Cecilia Magnusson, ordförande fördelningskommittén, Svenskt Friluftsliv

Friluftsliv och hållbar utveckling genom samverkan

Peter ger en överblick över de främsta hållbarhetsutmaningarna för det framtida friluftslivet samt redogör för arbetet som påbörjats inom forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors. Christina presenterar därefter förslag för hur vissa av friluftslivets utmaningar kan lösas genom samverkan.
Medverkande: Peter Fredman och Christina Frimodig, Mistra Sport & Outdoors, Mittuniversitetet. 

Se presentationen

Hur kan din organisation bidra till hållbar utveckling av friluftslivet?

Parallella föreläsningar och workshops 11-13

Workshop 11 – Stora scen: Framtidens friluftsliv i politiken.

Ingen kan sticka under stol med att politik och policyer är viktiga aspekter som påverkar förutsättningarna till friluftsliv. Cecilia leder en workshop med inbjudna beslutsfattare och politiker och diskuterar hur arbetet med friluftsliv kan stärkas rent politiskt och resursmässigt. Workshopen tar även upp relevanta friluftsfrågor som rör strandskyddsfrågan och allemansrätten.
Medverkande: En panel med politiker. Moderator: Cecilia Magnusson 

Workshop 12 – Solskog 6: Fortsättning på Tankesmedjans utmaningar

Anna ansvarade för Naturvårdsverkets Tankesmedja 7–8 september 2021. Under denna workshop presenteras resultat och erfarenheter från de fall som presenterades och diskuterades på Tankesmedjan. Vilka utmaningar står vi inför framtiden?
Medverkande: Anna Emmelin, Naturvårdsverket. 

Se Annas presentationen

Föreläsning 13 – Solskog 4-5: Att starta upp företag inom friluftsliv och naturturism

Friluftslivets år 2021 och pandemin har ökat intresset för och utövandet av friluftsliv, vilket också lett till att fler har startat eller funderar på att starta upp företag inom friluftsliv och naturturism. För att lyckas behöver de flesta överkomma ett antal hinder och utmaningar.
Medverkande: Anna Hjertstedt Leijon, VD Nyföretagarcentrum Linköping. Sofie Werner, Strövtåg, Åre.  

Se Annas presentation

Parallella föreläsningar och workshops 14-16

Workshop 14 – Solskog 4-5: Tillgänglighet – information och presentation
av spår, leder och friluftsområden

Det har länge funnits ett behov av att ta fram enhetlig information och presentation av spår, leder och friluftsområden i Sverige för att förbättra tillgängligheten för besökare och potentiella besökare. Johan Faskunger berättar om sina erfarenheter från en kartläggning av 8000 spår och leder i Sverige.

Naturen har blivit vårt nya ”vardagsrum” och intresset för friluftsliv och naturturism har aldrig varit större. Därför är det viktigare än någonsin att kvalitetssäkra och höja standarden på Sveriges vandringsleder för både boende och besökare. Johan Engström berättar om arbetet med det Nationella Ramverket och hur naturturism kan vara en del av lösningen för en mer hållbar utveckling.
Medverkande: Johan Faskunger, Friluftslivets år. Johan Engström, Visit Dalarna.

Se Johan Faskungers presentation

Föreläsning 15 – Solskog 6: Hur stärka den ekonomiska hållbarheten i samhället genom friluftsliv

Lars föreläser om friluftslivets effekter ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Tre aspekter är centrala i föreläsningen: 1) Samhällets principer för vad som ska prioriteras. 2) Vad som gör att en insats är kostnadseffektiv och värd att prioritera. 3) Vad som tyder på att (vissa) satsningar på friluftsliv är kostnadseffektiva. Peter ger en överblick över friluftsliv hur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Medverkande: Lars Hagberg, Region Örebro. Peter Fredman, Mittuniversitetet, Mistra Sport & Outdoors & styrelseledamot Svenskt Friluftsliv.

Se Lars presentation

Se Peters presentation

Workshop 16 – Stora scen: Hur kan friluftsliv bli en del av det
förebyggande hälsoarbetet

Inledning med Matti Lejon, Sätt Östergötland i Rörelse, Region Östergötland. Styrelseledamot YFA – yrkesföreningar för fysisk aktivitet.

Häng med oss ut!
Föreläsningen presenterar erfarenheter från projekt Häng med oss ut som drivs i samverkan mellan socialpsykiatrisk verksamhet i Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandet Region Syd. Föreläsningen tar upp den samverkan mellan psykiatrisk vård, omsorg, civilsamhället och föreningslivet som gjort projektet möjligt. Presentationen tar upp vad vi har att vinna och vilka svårigheter som finns med att använda natur och friluftsliv i det förebyggande arbetet.
Medverkande: Therese Rosenkvist, Friluftsfrämjandet & Sjöbo kommun.

Hur tar vi hjälp av all forskning och erfarenhet om friluftslivets positiva effekter på psykisk hälsa för att ta nästa steg?
I dagsläget vet vi mycket om de positiva effekterna kring friluftsliv och psykisk hälsa. Nu har vi chansen att ta nästa steg och se hur vi skapar ett nationellt system som hjälper personer med behov att hitta sitt intresse i naturen. Ola gör en kort sammanfattning om vad forskningen visar och lyfter tankar på hur vi kan komma vidare från vad till hur. Ola Bergqvist arbetade mellan 2001-2009 med uppstarten av återhämtning- och rekreationsenheten på Östersunds sjukhus psykiatriavdelning. Efter detta har han arbetat med friluftsliv och besöksnäringen kopplat till friluftslivet i Årefjällen. Nu medverkar han i SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa i delarenan Miljö och fysisk aktivitet.
Medverkande: Ola Bergkvist, Heltute AB

Se Mattis presentation

Se Thereses presentation

Se Olas presentation

Naturen – främjar mentalt mående och är en läkande kraft för ungdomar med psykisk ohälsa
Många idrotter och idrottare använder naturen som en självklar del i sin träning vilket i sig är stärkande mentalt. Både rörelse och naturkontakt främjar hälsa. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i samhället, inte minst hos ungdomar. Paula berättar om hur We & Sports arbetar främjande inom idrotten för att stärka den mentala hälsan bland ungdomar, tränare, ledare och föräldrar till idrottare. Vidare berättar Paula om hur We & Sports använder naturen som en daglig del i det behandlingsprogram de har för ungdomar med olika typer av ätstörningsproblematik.
Medverkande: Paula Lembke, We & Sports.

Se Paulas presentation

Stora scen

Perspektiv på främjande av friluftsliv

Matti Leijon, Folkhälsovetare vid Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland. Sakkunnig inom fysisk aktivitet och ansvarig för satsningen Sätt Östergötland i rörelse nu! som startade 2017 och nyligen förlängdes fram till 2025. Satsningen tar utgångspunkt i såväl hållbarhet som i ett arenaperspektiv och en bred samhällsansats inom såväl samhällsplanering, skola och utbildning, föreningsliv, arbetsliv samt hälso- och sjukvård. Östergötlands 13 kommuner stöttas med kunskap och över 100 goda exempel har sedan starten presenterats på vår samlade webbsida, många av dessa inom temat friluftsliv. Synergierna är många när vi kombinerar hälsa, folkhälsa , främjandet av fysisk aktivitet och friluftsliv. Utmaningen ligger i att arbeta långsiktigt och att verkligen skapa förändring och utveckling som håller och är hållbar.
Medverkande: Matti Leijon, Sätt Östergötland i Rörelse, Region Östergötland. Styrelseledamot YFA – yrkesföreningar för fysisk aktivitet.

Se Mattis presentation

Stora scen

Dubbelt så mycket friluftsliv” – flaskhalsar och trender för det svenska friluftslivets framtid

Erik Herngren, Kairos Future, presenterar slutsatserna från en ny rapport som belyser det svenska friluftslivet ur ett framtidsperspektiv. Vilka är möjligheterna och flaskhalsarna för att växla upp friluftslivet rejält framöver?
Medverkande: Erik Herngren, senior partner Kairos future AB. 

Se Eriks presentation

Vad är nästa steg i friluftsarbetet?

Friluftslivets år i Norge

I Norge har friluftslivets år arrangerats vid två tillfällen. Vad kan vi lära oss av Norges kampanjer?
Medverkande:
Siri Meland, Norskt Friluftsliv.

Det kommande arbetet med att bevara och utveckla friluftslivet

Ingela Hiltula, avdelningschef på Naturvårdsverket, presenterar myndighetens kommande arbete med att bevara och utveckla friluftslivet på nationell nivå.

Framtidens arbete med att främja friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige med 1,6 miljoner medlemskap och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter i friluftsfrågor. Generalsekreterare Ulf Silvander och ordförande Susanne Maarup presenterar organisationens vision och strategi för hur friluftslivet ska utvecklas i Sverige.
Medverkande: Ulf Silvander generalsekreterare & Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Se presentationen

Sammanfattning av dagen och konferensen

Se deltagarnas reflektioner och frågor från menti

Deltagarnas upplevelser av konferensen

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-12-21