Skip to main content

Vad krävs av ledare för att våga ta med en grupp ovana i friluftslivet? Vilka hinder kan de stöta på? Hur får de mest erfarna ledarna alla i gruppen att hitta sitt friluftsliv på sina egna villkor?

Välkomna till ett inspirerande webbinar där vi känner en expertpanel på pulsen. Hur tänker de kring ledarskap i naturen, trygghet och tillgänglighet?  Och hur löser de oväntade utmaningar?

I PANELEN: Siri Morawski, Myndigheten för delaktighet, Per Bengtsson, SLU Centrum för Naturvägledning, Anton Nilsson, Scouterna, Lars Svanerud, Svenska Turistföreningen och Zahra Bayati, fil dr i pedagogik och friluftsledare. Moderator: Sanna Ameln, Luften är fri

MÅLGRUPP: Alla som ska leda ovana friluftsutövare i det organiserade friluftslivet eller i andra sammanhang – ideella ledare, naturvägledare, naturturismföretagare och allmänt intresserade.

NÄR: Onsdag, 2 juni klockan 10-11.30
VAR: Youtube

Mer information och anmälan

Leave a Reply