Skip to main content

Luften är fri inleder samarbete med humortrion IJustWantToBeCool (IJWTBC) för att fler unga ska få upp ögonen för friluftsliv. I projektet Luften är fri – Friluftslivets år 2021 är en av de viktigaste målgrupperna barn i åk 4-6.

Det finns ingen annan samarbetspartner som är så klockrent rätt i den målgruppen som IJWTBC. De äger våra barn, säger Annika Ismarker som är projektledare för Luften är fri med ett leende.

Den målgruppsgenomlysningen som projektet gjort kring unga visar att barn uteslutande använder sociala plattformar för att söka information. För att nå dem måste man alltså finnas där de finns. De mest nerladdade plattformarna hos barnen är TikTok, Snapchat, Instagram och Youtube. IJWTBC når en stor publik via dessa plattformar och med sina humoristiska inslag fångar de ungas uppmärksamhet.

Viktor, Emil och Joel i IJWTBC är helt rätt personer för att hjälpa oss att sprida budskap om friluftslivets fördelar och de gör det på ett föredömligt sätt, säger Annika.

Stillasittande och brist på fysisk aktivitet är ett samhällsproblem. Och för att hålla hela livet måste aktivitetsmönster sättas igång redan i tidiga år. Forskning visar att det är just i mellanstadiet som barns fysiska aktivitet går ner. Därför är det så viktigt att fånga personer i denna ålder och visa på att friluftsliv är coolt.

Klicka här för att se deras första film som ambassadörer för Luften är fri.

Följ IJWTBC på sociala medier

IJustWantToBeCool på Yotube

IJustWantToBeCool på Facebook

Viktors Instagram

Joels Instragram

Emils Instagram

Viktors TikTok

I samarbete med SVT barn har IJWTBC gjort programserien Skolan.

Leave a Reply