Skip to main content

Sedan en vecka tillbaka kan ideella organisationer, stiftelser, kommuner och kommunsammanslutningar (som är juridiska personer) söka om bidrag inom ramen för projektet. Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndigheter kan inte beviljas bidrag.

Bidrag kommer delas ut under förutsättning att det finns medel. Många undrar hur stora eller små belopp som är tillåtna att ansöka om. Det finns inga sådana gränser. Det viktiga är att den planerade aktiviteten ska vara ekonomiskt rimlig, vilket innebär att bidragsansökan ska vara väl avvägd mot de aktiveter som planeras att genomföras.

Ansökningarna ska senast vara inlämnade 10 november. En snäv ansökningstid som projektet tyvärr inte kan påverka.

Mer information om utlysning av medel

Leave a Reply