Pressmeddelande

Är luften fri i skyddad natur?

2021-04-30

Under maj står friluftsliv i skyddad natur i fokus – eftersom det är månadstemat för maj under friluftslivets år. Luften är fri lyfter varför det är viktigt att bevara natur och vill öka kännedomen om vad skyddad natur innebär. Biologiska mångfaldens dag 22 maj och nationalparkernas dag 24 maj kommer att uppmärksammas. 

Vet du till exempel vad ett ramsarområde är? Eller att av Sveriges yta består ungefär 15 procent av någon form av skyddad natur? En variationsrik natur bidrar till en mångfald av arter och livsmiljöer och möjliggör naturupplevelser – nu och i framtiden. De skyddade områdena som är bäst anpassade till friluftsliv är nationalparker och naturreservat. Där finns ofta utmärkta leder, information och bra infrastruktur. Tack vare detta har många av dessa haft många besökare under pandemin. Det är fantastiskt att fler hittar ut, men besökstrycket har också medfört konsekvenser såsom trängsel, felparkeringar och nedskräpning.   

Genom att öka kunskapen om svensk natur och allemansrätten hoppas projektet Luften är fri kunna bidra till att alla kan vistas ute utan att störa eller förstöra, säger Annika Ismarker som är projektledare för Luften är fri – friluftslivets år.   

Projektet vill också uppmärksamma det tätortsnära friluftslivet och de områden av skyddad natur som inte är lika välbesökta samt ge tips på nya saker att göra och upptäcka i en nationell aktivitetskalendern för friluftsliv. (För visst är det charmigt att hitta sitt eget smultronställe?) 

FAKTA: 

  • Naturum – porten till naturen finns på 32 platser i landet.  Här jobbar naturvägledare som är din guide till naturen. 
  • I medeltal har Sveriges befolkning cirka 2 km till ett skyddat område 
  • Det finns över 5 000 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige
  • På UNESCO:s världsarvslista, tillsammans med Grand Canyon och Stora Barriärrevet, hittar du 15 svenska områden.  
  • Ett ramsarområde är en våtmark som utsetts av en internationell konvention för sin säregna ekologiska, botaniska eller zoologiska betydelse. 

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Skyddad-natur/ 

Datum att hålla koll på i maj  

KONTAKT 

Annika Ismarker, 0708-57 57 29, annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se 
Sanna Ameln, 0706-46 26 56, sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se 

FAKTA OM PROJEKTET
Luften är fri – Friluftslivets år 2021 är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv som drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket och syftar till att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Varje månad lyfts olika aspekter av friluftsliv. Friluftslivets år är ett rikstäckande projekt med mer än 100 olika aktörer involverade. Mer information finns på www.luftenarfri.nu.

Pressbilder