Pressmeddelande

Grand finale för Sveriges största satsning på friluftsliv – Friluftslivets år 2021 

2021-11-01

Under Friluftslivets år 2021 har vi nått nya höjder inom friluftslivet. Över 300 aktörer har deltagit i det nationella samverkansprojektet som går under namnet Luften är fri. När restriktionerna nu lättat, avslutas Friluftslivets år med en stor konferens under parollen Framtidens friluftsliv.  

Den 6–7 december samlas över 200 aktörer inom svenskt friluftsliv för att avrunda friluftslivets år 2021 och diskutera framtidens utmaningar och möjligheter med friluftslivet.  

Ambitionen med konferensen är att inte bara belysa traditionella områden och utmaningar kopplade till friluftsliv, utan även att introducera nya perspektiv och framtidsspaningar såsom hållbar utveckling, hur man kan stärka det kvinnliga ledarskapet inom friluftsliv, hur friluftslivet kan bidra till samhällsnytta och ekonomi, hur man kan nå nya och ovana grupper att prova friluftsliv, berättar Johan Faskunger som är samordnare för konferensen. 

Platsen för konferensen är ett epicenter för friluftsliv – Åre. En självklar plats för kreativa dialoger om friluftsliv. Jämtland erbjuder dessutom en stor variation av miljöer, olika former av friluftsliv och utmaningar vilket är spännande att få ta del av på nära håll. 

Valet av Jämtland och Åre som plats för en konferens om friluftsliv kändes väldigt självklar eftersom både regionen och Åre kommun är starkt förnippat med friluftsliv, natur och entreprenörskap, säger Johan. Friluftsliv i den större staden eller på mindre orter, friluftsliv i fjällmiljöer, allemansrätten, rennäringen, trängsel och slitage i naturen, och så vidare. Det går att lära sig mycket genom att studera detta på plats. Dessutom är det vackert, fortsätter han.

Konferensen är öppen för alla som på något sätt är delaktig i det svenska friluftslivet – ideella organisationer, forskare, kommuner, länsstyrelser, politiker och myndigheter. Samverkansprojektet Luften är fri – friluftslivet år, som drivs av Svenskt Friluftsliv arrangerar konferensen i samarbete med Åre kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län.  

Efter två år av digitala möten ser vi äntligen fram emot att få träffa alla aktörer som har samlats och krokat arm med projektet, säger Annika Ismarker, projektledare för Luften är fri – friluftslivets år. Vi har identifierat många positiva effekter av samverkan och ett stort intresse av att delta i diskussioner kring hur framtidens friluftsliv kan komma att se ut, fortsätter hon.

Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.  

Läs mer om konferensen på www.luftenarfri.nu/framtidens-friluftsliv 

Kontakt:

Johan Faskunger, Luften är fri – Svenskt Friluftsliv
johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se
070-272 33 99

Annika Ismarker, Projektledare Luften är fri – Svenskt Friluftsliv
annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se
0708-57 57 29

Pressbilder