Pressmeddelande

Om en månad drar friluftslivets år igång

2020-12-02

Om en månad startar Sveriges hittills största satsning på friluftsliv – Friluftslivets år 2021. Initiativet är taget av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Projektet syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

Trots att friluftslivet blomstrar i och med Corona, finns det fortfarande personer som inte kommer ut alls. Ett av målen med projektet är att locka även dem att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

– Friluftsliv behöver varken vara dyrt eller krångligt, säger Annika Ismarker, projektledare för Friluftslivets år som har fått namnet Luften är fri. Projektet ska bidra till att sänka trösklarna och visa på att friluftsliv är för alla, fortsätter hon.

Nästan all forskning som finns kring friluftsliv pekar på stora vinster, både för hälsan, miljön och ekonomin. Fysisk rörelse i naturen förebygger sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Sveriges alla fina naturområden bidrar till bättre miljö och de ekonomiska vinsterna, inte minst inom sjukvården, kan bli stora om fler kommer ut.

– Vi ser stora vinster med att lyfta friluftslivets goda värden, så fler förstår hur viktigt friluftslivet är för individen och samhället i stort, säger Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

För att nå dit krävs samordning och förberedelser. Allas intressen ska rymmas i naturen och det här året har det varit trångt på parkeringarna till Sveriges naturreservat och skogsområden. Kunskap om svensk natur och allemansrätten är en förutsättning för att vi ska kunna bruka naturen och samtidigt bevara den.

– Samverkan mellan landets olika friluftsaktörer är en viktig del i projektet säger Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Vi ser att det finns ett stort intresse för att gå ihop och göra något bra av året. Genom dialog och samverkan hoppas vi att kunna nå ut med friluftslivets fördelar till så många som möjligt, menar hon.

Friluftslivets år drar igång med en invigningsvecka 16–24 januari, där friluftsorganisationer, kommuner, länsstyrelser, stiftelser m.fl. har aktiviteter under flaggen Luften är fri. Med hjälp av hashtags på sociala medier kan även enskilda grupper och personer delta under invigningsveckan. Under året kommer projektet också att lyfta olika månadsteman. Det görs för att belysa friluftslivets olika aspekter. Mer information finns på www.luftenarfri.nu.

Kontakt:

Annika Ismarker, 070-857 57 29, annika.ismarker@svensltfriluftsliv.se
Ingela Hiltula, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se
Ulf Silvander, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Pressbilder