Anordna aktiviteter under flaggen Luften är fri.

Senast uppdaterad 2021-02-22

Projektet Luften är fri – Friluftslivets år är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv. Under hela året kommer alla delar av friluftslivet belysas och målet är att fler ska prova på friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

Arrangera aktiviteter under flaggen Luften är fri

Ett mål med projektet är att synliggöra friluftslivet nationellt och visa på bredden av friluftsliv och att det är tillgängligt. Därför vill vi att så många som möjligt vill arrangera aktiviteter under projektets flagg och visa att man är en del av friluftslivets år samt delar projektets målsättningar.

Kanske är ni flera arrangörer som kan gå ihop och ordna något tillsammans lokalt? Kanske arrangerar ni er egen aktivitet men gör en gemensam kommunikationsinsats, t ex gemensamt pressmeddelande för att lyfta samtliga initiativ lokalt eller regionalt. Självklart går det också bra att man som enda arrangör anordnar något eget. Ju fler initiativ desto bättre.

Aktiviteter med anledning av coronapandemin

Aktiviteter som arrangeras under Luften är fri, följer regeringens riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring covid-19 och den pågående coronapandemin. Det är arrangörens ansvar att anordna aktiviteter på ett smittsäkert sätt samt följa de rådande riktlinjer och rekommendationer som gäller vid arrangemangets genomförande. Deltagarna har också ett personligt ansvar för att skydda sig själv och andra för smitta.

För att ta del av de senaste uppdateringarna kring coronaläget, besök krisinformation.se.

Förtydligande kring idrottsliga aktiviteter utomhus. 

Vinster för arrangörer

Här på luftenarfri.nu finns det en aktivitetskalender. Genom att lägga in er aktivitet i aktivitetskalendern kan Luften är fri lyfta lokala och regionala arrangemang för att sprida budskapet om friluftslivets goda värden och lyfta goda exempel till fler.

Som arrangör bidrar ni då till en ökad mångfald av aktiviteter under Friluftslivets år 2021 och skapar bättre förutsättningar för friluftslivet i framtiden.

Vill ni inte vara med i kalendern, men ändå uppmärksamma friluftslivets år genom era verksamheter, går det också bra genom att t.ex. märka upp er verksamhet med loggan för Luften är fri, eller använda hashtagen #luftenarfri i era sociala kanaler.

Lägg upp din aktivitet i aktivitetskalendern

För att få lägga upp aktiviteter i aktivitetskalendern på luftenarfri.nu behöver aktiviteten och arrangören uppfylla ett antal kriterier. Uppfylls dem, skapar arrangören ett konto och lägger själv in aktiviteter via ett enkelt formulär.

Kriterier för aktiviteter i aktivitetskalendern

 • Aktiviteten ska vara utformat för att locka nya till er verksamhet, framförallt inom projektets målgrupp ”de ovana” och beslutsfattare.
 • Aktiviteten ska gå att koppla till någon av projektets månadsteman.
 • Deltagare ska inte krävas på medlemskap
 • Eventuell kostnad för aktiviteten får enbart vara till självkostnadspris
 • Arrangören använder logotypen för Luften är fri i marknadsföringen av aktiviteten (finns för nerladdning).
 • Använd hashtag #luftenarfri i sociala kanaler för att visa upp arrangemangets genomförande, gärna med bilder eller en film.
 • Via ett kortare formulär som skickas ut efter genomförandet, återrapporterar ni till projektet hur arrangemanget gick. Det ger värdefull information till projektet hur omfattande aktiviteterna har varit under året och vilka vi nått.

OBS. De bilder som läggs in i aktiviteten förutsätts vara fria att använda för projektets räkning för att lyfta aktiviteten i projektets kanaler.

Information till dig som lägger upp aktiviteter i aktivitetskalendern

 • Efter att du har lagt upp dina aktiviteter läggs de opublicerade i väntan på godkännande. Därför kan det ta ett tag innan dina aktiviteter syns i kalendern.
 • Vi du logga in igen eller ändra/ta bort aktiviteter, finns en knapp för inloggningen längst ner i kalendern. Eller gå direkt till inloggningslänken www.luftenarfri.nu/login.
 • Får du problem att logga in eller skapa aktiviteter, byt webbläsare till Google Chrome.
 • Bifogade bilder kan max vara 500 kb, annars kommer de inte med i aktiviteten.
 • När du anger plats till aktiviteten, var noga med att ange en giltig adress, så platsen blir utsatt på rätt plats i kartfunktionen. Saknas adress, kan du lägga in en s.k. pluskod. Läs mer om den på Googles supportsida.
 • Sökfunktionen i kalendern söker både i rubrik och fritext, så var noga med att ange nyckelord i dessa för att göra din aktivitet relevant vid sökning.

Fler arrangemang under året

Det finns möjlighet att arrangera andra aktiviteter under projektets flagg under året. Inga aktiviteter är för små eller för omfattande för att vara med. Använd gärna logotypen för friluftslivets år och använd den i er marknadsföring. Hjälp till att lyfta information och budskap från projektet om friluftslivets goda värden i era kanaler.

Projektet kommer marknadsföra olika delar av friluftslivet varje månad under hela 2021. Antingen arrangerar man en aktivitet inom några av projektets månadsteman eller så hittar man något eget. Ni kan bidra genom att använda unika hashtags för varje månadstema i era aktiviteter som har en koppling.

Tips på marknadsföring

 • Lägg in era aktiviteter i aktivitetskalendern på luftenarfri.nu
 • Få in det i evenemangskalendrar regionalt och lokalt
 • Inför valet 2022 ska valsedlar vara klara i slutet på 2021. Då är politiska beslutsfattare ambition att synas högre och det ger er en möjlighet att få med dem på era aktiviteter.
 • Använd projektets hashtags eller era egna för att skapa större flöden i sociala kanaler

Kalender

Januari Invigning Friluftslivets år 2021
Februari Inspiratör friluftsliv
Mars Friluftskompis
April Hela Sveriges friluftsdag

Maj Friluftsliv i skyddad natur
Juni Äta ute
Juli Sova ute
Augusti Jag har aldrig…

September Gilla friluftslivet
Oktober Lära ute
November Må bra ute
December Dialog friluftsliv

Ansvarig utgivare: Annika Ismarker

Senast uppdaterad 2021-02-22