Skip to main content
Laddar Aktiviteter

« Alla Aktiviteter

Boplatsrunda på Överjärva gård

22 maj - 31 december

BOPLATSER FÖR DJUR – ÖKA BIOLOGISKA MÅNGFALDEN!

På Överjärva gård presenterar Solna naturskola olika boplatser som människor kan bygga för att hjälpa djur som annars har svårt att hitta platser att lägga ägg, skydda sig och hitta föda.

En karta visar var du kan hitta de olika boplatserna som finns på plats från och med 22 maj 2021.

År 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Boplatsrundan och Solna naturskola presenterar :

BIHOTELL / INSEKTSHOTELL

Många insekter har svårt att hitta boplatser. De behöver håligheter i dött trä eller hålor i marken. Tyvärr har de naturliga boplatserna blivit allt färre, så många insekter får svårt att överleva. Genom att sätta upp insektshotell kan vi människor hjälpa dem att få platser att söka skydd och att lägga sina ägg. I ett insektshotell trivs förutom bin och humlor: guldsteklar, planksteklar, solitära getingar och säkert många andra insekter. Exempel på vilda bin är: murarbin, citronbin, bladskärarbin, ullbin, sandbin, pälsbin och byxbin.

FAUNADEPÅ

Många insekter, främst skalbaggar, behöver död eller döende ved för sin överlevnad. Död ved är grenar, kvistar och trädstammar som fallit ner på marken och även döda träd som står upp. För att hjälpa insekterna att finna platser där de kan leva, finna föda, föröka sig och lägga ägg kan vi människor lämna kvar död ved på marken. Ett sätt är att lägga trädstockar, grenar och kvistar i en samlad hög. Det kallas faunadepå.

Här kan även andra djur finna en skyddad plats att vila, övervintra och hitta föda som t.ex. fåglar, igelkottar och fladdermöss. Faunadepåerna gynnar även svampar, mossor och lavar. Död ved är en bristvara i dagens hårt brukade landskap.

MULMHOLK

Gamla stora ihåliga träd är viktiga för många arter av djur. Tyvärr är de alltmer sällsynta. I dessa ihåliga träd samlas mulm, som är löst material av murken ved, spillning från djur och rester av fågelbon och löv.

För att hjälpa vedlevande insekter med bostäder kan man bygga och sätta upp en mulmholk.

Botten av holken är klädd med vattentät duk för att fukten ska stanna kvar. I locket finns hål så regnvatten kan sippra ner och ge fukt till innehållet. Holken fylls med spån från lövträd och olika slags vissna löv. Tre fjärdedelar av holken är fylld, så det finns plats överst om någon fågel också vill flytta in.

Om du vill sätta upp en egen mulmholk så finns bra instruktioner på nätet.

FÅGELHOLKAR OCH FLADDERMUSHOLKAR

Fåglar och fladdermöss behöver gamla träd med håligheter som boplatser. De kan även bosätta sig under tak i hus och ladugårdar. Tyvärr är det allt mer ont om sådana gamla träd och byggnader blir allt tätare och svårare att flytta in i för djuren. Det råder bostadsbrist i naturen!

Det kan vi ändra på genom att hjälpa djuren och sätta upp holkar till dem. Olika fåglar behöver olika stora holkar med olika stora hål. Virket ska vara ohyvlat så ytan är ojämn för då är det lättare för fåglar och fladdermöss att klättra ut ur holken. Det finns många ritningar att ta del av på nätet.

I detta område kan du se holkar som är byggda för att passa: fladdermöss, mesfåglar, stare, rödhake och trädkrypare. Om det bor fåglar eller fladdermöss i holkarna får du tassa fram försiktigt utan att störa.

Detaljer

Börjar:
22 maj
Slutar:
31 december
Aktivitet Kategorier:
,

Arrangör

Solna naturskola

Plats

Överjärva gård Solna
Överjärva gårdsväg 11A
Solna, 17068 Sverige
+ Google Map
View Plats Website