Skip to main content

Digital bokcirkel om Friluftsliv

Där du är - bokcirkeln är digital

Vi kommer att utgå från boken Friluftslivets pedagogik/ av Britta Brügge, Mats Glantz och Klas Sandell. Boken är laddad med många konkreta exempel men går också mer på djupet med utomhuspedagogik,...

Gratis